ณัฐกิตติ์ ป.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
14 ก.พ. 2020
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

รับทำ Web Site, Web Application ด้วย Framework - PHP Codeigniter, Laravel - JS React(JS), Angular(JS, TS), Jquery - CSS Bootstrap, Material และรับทำ Mobile application - JAVA Android - ionic Android/IOS รับทำระบบขนาดเล็กถึงกลาง และรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Framework หรือ ภาษา ที่ระบุ

ฟรีแลนซ์ยังไม่มีผลงาน