TODO: Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.
พินิจเนตร แสวงทรง
ฟรีแลนซ์, พร้อมรับงาน
เป็นสมาชิกเมื่อ
05 ก.ค. 2019
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินการ
0สำเร็จ

- ปัจจุบันเป็นพนักงานประจำตำแหน่ง Graphic Designer ประจำที่ AW Code Co.,Ltd . บริษัทพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ - จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา

© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.