Nakarin P.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
03 ก.พ. 2020
6หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

รับงานกราฟฟิค ออกแบบสติกเกอร์ ออกแบบภายใน+งานรับเหมาตกแต่งภายในบ้าน+ตกแต่งร้าน ออกแบบโลโก้+ป้ายโฆษณา+ป้ายอินเจส วาดภาพการ์ตูน+ภาพของที่ระลึก+วาดภาพเป็นของขวัญ ราคากันเอง