ปรัชญ์ญาพล ว.
Support IT มากกว่า 10 ปี
  0
  0
  105
Web & Mobile Application Fullstack Developer
  0
  0
  554
รับปรับปรุง/ออกแบบ/แก้ไข เว็บไซต์ขนาดเล็ก-ใหญ่ ( php , Mysql , html ,css , NodeJS)
  0
  0
  435
ทำงานในสาย IT; Product and Business Analysis / Implementation / HelpDesk and Support
  0
  0
  0
รับพัฒนาโปรแกรมทั้ง windows app, web app และรับ Implement ระบบ ERP
  0
  0
  250
งานซ่อมบำรุง งานบริการต่างๆ งานช่าง งาน DIY
  0
  0
  474
ผมชื่อกานต์ครับ งานหลัก Android Developer, Arduino IOT, AutoCAD
  0
  0
  267
  0
  1
  691
ผูกสูตร ดึง+วิเคราะห์ ข้อมูล excel , ออกแบบฐานข้อมูล ,งานวิจัย
  0
  0
  365
Web Deleloper & SA
  0
  0
  831
ซ่อมคอม ถึงบ้าน จำหน่าย ติดตั้ง ออกแบบ วางระบบและตรวจซ่อม Windows & Linux Server , IT Support Servic
  0
  0
  811
  0
  0
  288
backend software developer
  0
  0
  344
php,mysql,javascript,vuejs,nodjs,html,css,linux,network
  0
  0
  491
สามารถสร้างและพัฒนาระบบได้ Full stack ทั้ง Web , Mobile และ Desktop application
  0
  0
  232
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.