Kraivit M.
รับทำแอพพลิเคชั่น mobile, web, desktop
  7
  0
  718
สวัสดีครับ ผมชื่ออั๋นครับ อายุ35ปี งานเร่งงานด่วนรับทำหมดครับ ขอคุณที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันครับ
  0
  0
  172
  0
  1
  657
ประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนา แอพพลิเคชัน เว็บไซต์และ IT solution ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นมืออาชีพ
  0
  3
  179
รับวางระบบ โอนย้ายระบบ จัดการระบบ ฐานข้อมูล SQL Oracle จังหวัดเชียงใหม่/พะเยา/ลำพู/work at home
  0
  0
  98
นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ Full Stack
  0
  0
  103
รับพัฒนาและแก้ปัญหา ทั้ง Software และ Hardware
  0
  0
  169
  0
  0
  158
หางานทำเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์ ในสายงานภาษา PHP PHP Framework เว็บไซต์ระบบ
  0
  0
  10
พัฒนาระบบเว็บไซต์ ระบบ e-commerce ด้วย php framework laravel และแอปพลิเคชั่น andriod และ ios
  0
  0
  37
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.