กมลวรรณ โ.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
21 ส.ค. 2017
8หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

สวัสดีค่ะ! เป็นทีมงานของมินิโปรดักชั่น ที่มารวมตัวกัน สำหรับการรับงานฟรีแลนซ์ในด้านการผลิตคอนเทนต์ ทั้งในรูปการพาก การลงเสียง การถ่ายภาพ ตัดต่อวีดีโอ และ งานพิธีกร รีวิวต่าง ๆ