จิรโรจน์ อ.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
สมัครสมาชิกเมื่อ
07 ต.ค. 2019
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

Caption ทั้งแบบ Close และแบบ Open ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานของ กสทช


ทักษะ
ค่าบริการ
1,000 - 5,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
177
จำนวนถูกใจ
0
ผู้ติดตาม
0
กำลังติดตาม
0
Caption
จิรโรจน์ อ.
ออกแบบการนำเสนอ
0
223
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.