กฤษญาวลัย​ ส.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
11 ก.ย. 2019
22หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

ประสบการณ์ทำงาน - Creative Content Editor - Marketing Communication Specialist - Assistant Brand Manager