Panphatchakorn T.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
26 ธ.ค. 2019
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

อดีต Interior Designer ที่รักงานด้านกราฟฟิกและวาดภาพ รักงานด้านอาหารเป็นที่สุด มีความเป็นกันเอง ใส่ใจในทุกงาน ไม่เอาเปรียบผู้ว่าจ้าง มีความซื่อสัตย์เป็นที่สุดค่ะ