เอก ส.
  0
  0
  568
ถนัดงานDigital Marketing/ มีใบcertificate Google Adwords/ จบโท การตลาดจากประเทศอังกฤษ
  0
  2
  621
Graphic Designer, Delivering Creative, Webdesign, Brand identity and Packaging.
  0
  0
  595
รับผลิตสื่อมัลติมีเดียทุกชนิด สร้างสรรด้วยใจ และมีผลงานการันตีคุณภาพ
  1
  1
  272
รับออกแบบสื่อกราฟิคทุกชนิด
  3
  0
  384
รับจัดงานEventทุกรูปแบบทั่วราชอาณาจักรครับ มีทีมงานคอยสนุบสนุนออกาไนซ์ทุกตำแหน่ง รวมถึงแสงสีเสียงคับ
  2
  0
  1030
รับงานMC พิธีกร งานปกติและงานพิธีการ กทม และรอบๆกทม รับเฉพาะจังวัดหัวหินและใกล้เคียง
  0
  0
  3830
รับงานออกแบบอินโฟกราฟฟิก งานเขียนบทความ ประสานงานกองถ่าย งานเลขา งานตรวจสอบข้อมูล คีย์ข้อมูลต่างๆ
  0
  0
  196
อ.วรภพ เจริญมโนพร (อ.ปาล์ม) อาจารย์สอนดนตรีและศิลปะการแสดง,ครูสอนศิลปะเพื่อการพัฒนา
  1
  0
  144
บริการออกงานนอกสถานที่ เช่น Coffee Break, Snack Box และ Event ต่างๆ
  0
  0
  140
สวัสดีครับพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้
  3
  1
  200
  0
  0
  144
  0
  0
  59
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.