Ibraheng S.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
เขียนแบบ 2D AutoCAD Landscape
สมัครสมาชิกเมื่อ
30 พ.ย. 2020
3หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

เขียนแบบก่อสร้าง / แบบขออนุญาตก่อสร้างLandscape - ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของงานสามารถแก้แบบงานได้3ครั้ง ต้องเฉพาะ งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น การแก้แบบหรือปรับเปลี่ยน ต้องไม่เกิน 50% ของตัวงาน ถ้าเกินจะคิดราคาเป็น1แผ่น การส่งงาน ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องเป็นไฟล์ PDF หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆจะส่งงานในรูปแบบ DWG เป็นอันจบงาน


ทักษะ
ค่าบริการ
15,000 - 120,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
42
จำนวนถูกใจ
0
ผู้ติดตาม
0
กำลังติดตาม
0
Professional รับเขียนแบบก่อสร้าง / แบบขออนุญาตก่อสร้าง Landscape
Ibraheng S.
ออกแบบตกแต่งสวน ภายในและนอกอาคาร, เขียนแบบอนุญาต
0
55
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.