เบญจรัตน์ บ.
  0
  0
  1863
อ.วรภพ เจริญมโนพร (อ.ปาล์ม) อาจารย์สอนดนตรีและศิลปะการแสดง,ครูสอนศิลปะเพื่อการพัฒนา
  1
  0
  114
ประสบการณ์เขียนบทความทุกประเภท และชำนาญเรื่อง SEO แปลภาษอังกฤษและจีนได้
  0
  0
  1326
จบป.โท การตลาดจากประเทศอังกฤษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  0
  1
  372
รับงานเกี่ยวกับงานเขียนทุกประเภท รวมถึงงานแปลภาษาไทย-เกาหลี
  0
  0
  167
เขียนบทความ คิดแคปชั่น ทำกราฟฟิค ถ่ายภาพ ออกแบบเว็บไซต์
  0
  1
  645
  0
  0
  467
รับผลิตสื่อมัลติมีเดียทุกชนิด สร้างสรรด้วยใจ และมีผลงานการันตีคุณภาพ
  1
  1
  241
เป็นกราฟฟิคดีไซเนอร์ ทำงานด้านมาณืเกตติ้ง และเอเจนซี่
  0
  0
  120
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.