วรรณิษา ก.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
14 ม.ค. 2020
4หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

รับงานเขียนแบบ Auto CAD 2D&3D จัดทำงานเอกสาร MS Project วางPlan งานระบบและงานก่อสร้าง ,Instrument รับเขียน โปรแกรม PLC,DCS and Scada