บากียา บ.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
02 ก.พ. 2020
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

สวัสดีครับ ผมชื่อ บั๊ค เป็นพนักงานวิสามัญที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานหลักๆของผม คือ กราฟิกดีไซต์ ออกแบบงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร ไวนิล โปสเตอร์ โบวชัวร์ ทำงานด้านกราฟิกมากกว่า 7 ปี มีประสบการณ์ทั้งงานระดับองค์กร จังหวัดและระดับประเทศ