ปรเมศวร์ ม.
  0
  0
  576
  9
  1
  922
รับงานเกี่ยวกับงานเขียนทุกประเภท รวมถึงงานแปลภาษาไทย-เกาหลี
  0
  1
  1,170
รับจัดงานEventทุกรูปแบบทั่วราชอาณาจักรครับ มีทีมงานคอยสนุบสนุนออกาไนซ์ทุกตำแหน่ง รวมถึงแสงสีเสียงคับ
  2
  4
  1,627
Videographer ถ่ายทำและตัดต่อ จบงานได้รวดเร็ว
  0
  0
  667
รับวาดภาพประกอบ วาด fan art วาด portraits
  3
  1
  2,761
สวัสดีค่ะ เราชื่อฟองนะคะ จบการศีกษาจากคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร ถนัดในงานวาดสีน้ำ และ งานออกแบบค่ะ
  1
  4
  2,446
  0
  0
  602
ชื่อBiew ฉายาBiewCG รับออกแบบ logoDesign ilfographic สื่อออนไลน์ สื่อโฆษะณาต่างๆ และอื่นๆ
  1
  0
  628
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.