สุภาวดี ท.
บัญชี| ทำบัญชีเงินเดือน| +3 ทักษะ
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนพาณิชย์
  0
  0
  212
  0
  0
  72
  0
  0
  51
รับทำบัญชี ให้บริการยื่นภาษี ปิดงบการเงิน บริการส่งงบผู้สอบบัญชี บริการยื่นงบการเงิน
  0
  0
  196
ให้บริการทำบัญชี บันทึกบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี
  0
  0
  11
  0
  0
  422
  0
  0
  189
  1
  0
  173
  0
  0
  128
  0
  0
  150
  0
  0
  100
  0
  0
  5
สวัสดีคะ ดินฉัน หนุงหนิง รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี วางระบบ ประสบการณ์มากว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน
  0
  0
  26
รับทำบัญชีรายเดือน AP AR PAYROLL PND 1,3,53 PP30 PND 50,51 90,91 , 1kor KorTor20
  0
  0
  4
สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวนพรัตน์ ทับทรวง ชื่อเล่น ด้า ค่ะ
  0
  0
  14
  0
  0
  20
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.