ชะรินทร์ บ.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สามัญวิศวกร คำนวณออกแบบและทำแบบขออณุญาตก่อสร้าง
สมัครสมาชิกเมื่อ
31 ธ.ค. 2022
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

1.ออกแบบโครงสร้างอาคารพร้อมรายการคำนวณ+เอกสารยื่นทางราชการ 2.เขียนแบบโครงสร้าง+สถาปัตย์ (งานสุขาภิบาลและไฟฟ้าเขียนให้สำหรับขออนุญาติ) 3.มีสถาปนิคสำหรับเซ็นออกแบบให้ (กรณีต้องการ) ออกแบบและเขียนแบบ 3 มิติ (ด้วยโปรแกรม Revit และ Robot Structure)


ทักษะ
ค่าบริการ
25,000 - 100,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
25
จำนวนถูกใจ
0
ผู้ติดตาม
0
กำลังติดตาม
0
ออกแบบโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้นทำเป็นสำนักงาน
ชะรินทร์ บ.
ขึ้นโมเดล 3 มิติ, ออกแบบโครงสร้างอาคาร, ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
0
29
© 2015-2023 FreelanceBay.com, All rights reserved.