Kouge S.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
สมัครสมาชิกเมื่อ
20 มิ.ย. 2019
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

ออกแบบตกแต่งภายนอกและภายใน ผ่านงานตั้งแต่เริ่มออกแบบจนสร้างแล้วเสร็จหลายงาน มีผลงานให้ดู และพูดคุยปรึกษาได้สบายๆค่ะ:)