นรินทร์ ส.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
สมัครสมาชิกเมื่อ
22 พ.ค. 2019
4หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

เว็บไซต์จัดการตัวแทน, เว็บไซต์ขายของ, ซอฟต์แวร์ระบบ, ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง, รับให้คำปรึกษาพัฒนาระบบ, ติดตั้งระบบแม่ข่าย [Web-Server, Database-Server, Hotspot-Server, Storage-Server]การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
986
จำนวนถูกใจ
0
ผู้ติดตาม
2
กำลังติดตาม
0
ระบบนำเข้าข้อมูลน้ำหนัก
นรินทร์ ส.
ฮาร์ดแวร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์, พัฒนา Desktop Application, ทดสอบโปรแกรม/ระบบ, วางระบบฐานข้อมูล, วางระบบ Network
0
656
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.