ษิญาดา ก.
  0
  0
  137
  0
  0
  328
  0
  0
  244
A full-Time freelance Korean - Thai translator
  0
  0
  1049
Freelance ที่มีความสนใจและมีทักษะในด้านงานเขียนและงานแปล
  0
  0
  439
รับแปลภาษา พม่า-ไทย, รับทำ Content และเป็น แอดมินเพจ พม่าได้
  0
  0
  116
เป็นฟรีแลนซ์รับแปลภาษาค่ะ รับแปลเอกสารทางวิชาการ การแพทย์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สุขภาพ
  0
  0
  125
รับแปลภาษาญี่ปุ่น
  0
  0
  515
  0
  0
  128
- รับงาน translation, subtitle, งาน Transcribing project, งานพิมเร่งด่วน
  0
  0
  504
  0
  0
  10
  0
  0
  208
รับแปลงานค่ะ
  0
  0
  241
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.