หาฟรีแลนซ์ (Find Freelance)

เปลี่ยนหมวด

ลองหาฟรีแลนซ์จากสายงานต่างๆ

หรือเลือกฟรีแลนซ์แนะนำ

รับออกแบบBanner/วาดรูป/ดราฟ/ตัดต่อ
ใช้โปรแกรม illustrator และPhotoshop ออกแบบBannerโฆษณาทั้งออนไลน์และสิ่งพิมพ์ ไวนิล โปสเตอร์ต่างๆ สามารถวาดรูปได้ทั้งแบบน่ารักและแบบดาร์ค ดราฟ/วาดมือ สามารถตัดต่อพื้นฐานโดยใช้ Premiere proได้
๋JaruJaru
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
151
รับออกแบบเว็บไซต์ WordPress กับมืออาชีพ
สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส เขียนธีมและปลั๊กอินเวิร์ดเพรส รับแก้ไขปัญหาเวิร์ดเพรส และรับติดตั้งโปรแกรมเวิร์ดเพรส
ปิ๊ก
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
804
รับงานออกแบบ งานอาร์ต งานปั้น กราฟฟิก
ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปะและการออกแบบ -มีความรู้ความเข้าใจงานออกแบบ -งานอาร์ต สามารถวาด เขียน ดราฟ -งานปั้น -มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์,โลโก้,แผ่นพับ,นามบัตร,ใบปลิว,โปสการ์ด ฯลฯ
NopJa
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
432
รับงานเขียน Content / รีวิว รับงานแปลภาษาอังกฤษ
มีทักษะด้านการอ่านวิเคราะห์ สามารถเขียนโดยใช้ภาษาและความหมายได้ถูกต้อง เขียนงานได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาษาที่ดี
Pimm
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
299
Software Developer
HTML, CSS, Javascript, PHP, Joomla, Laravel
kankan513
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
321
Bigz
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
298
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต