หาฟรีแลนซ์ (Find Freelance)

เปลี่ยนหมวด

ลองหาฟรีแลนซ์จากสายงานต่างๆ

หรือเลือกฟรีแลนซ์แนะนำ

video and photography services
ผลิตงานแพร่ภาพและสื่อ
UNDERDOG
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
177
ออกแบบ โลโก้/แอพฯ/โปรแกรมสไตล์ มินิมอล คลาสสิค
หากคุณอยากได้เว็บไซต์ แอพฯ โลโก้ โปรแกรม สไตล์น่ารัก มินิมอล หรือคลาสสิค เราช่วยได้ หรืออยากจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ต่อยอดรูปแบบของงานเดิมทีคุณมีอยู่แล้วให้ตรงใจมากขึ้น เราก็ช่วยได้ มาลองคุยกันดูครับ
JazzyGuppy
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
317
เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Internet
- เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Internet - สำหรับคนที่ต้องการเก็บข้อมูลในปริมาณมากและมีความซับซ้อน - สำหรับคนที่ต้องการวิเคราะห์ตลาดคู่แข่ง
MegaCrawl
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
124
รับออกแบบ ปั้นขึ้น3d ทำ Perspective
รับออกแบบ ปั้นขึ้น 3d ทำภาพ Perspectiveภายในภายนอก และออกแบบบ้านอาคารทั่วไป -ผู้ว่าจ้างทำการส่งรายละเอียดของเนื้องานและความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างส่งงานเพื่อตรวจเช็ค แก้ไขได้ 2 ครั้ง เกิน 2 ครั้งสามารถคิดราคาเพิ่มเติม ตรวจเช็คเนื้องานจะส่งให้ดูพร้อมลายน้ำ หรือ เป็นรูปขนาดเล็ก การpreviewจะส่งให้เป็นภาพขนาดเล็กที่มีลายน้ำก่อน และไฟล์ขนาดจริงจะส่งให้หลังจากได้ยืนยันตกลงรับงาน และทำการ render final ครับ -สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการทำงาน (Rendering) : 1.Plan (และ drawing อื่นๆ เช่น section/elevation ถ้ามี) เป็นไฟล์ Autocad หรือ Pdf ที่มี dimension บอกระยะชัดเจน 2.Sketch อธิบายงาน หรือ รายละเอียดของงาน 3.สี/วัสดุ 4.ภาพตัวอย่างสไตล์+มูดโทนที่อยากได้(ถ้ามี) สำหรับงานออกแบบอาจต้องมีการคุยรายละเอียดกันอีกที -ขอบเขตงานของราคา 2500 บาท 1.ผู้ว่าจ้างแก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้งและไม่เกิน 50% ของงาน ถ้าเกินจากที่ กำหนดจะคิดราคาค่างานส่วนต่าง 2.ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 รูปภาพเท่านั้น 3.ราคานี้ไม่รวมค่าดีไซน์ ลูกค้าจะได้ไฟล์ภาพเป็น Jpeg หรือ PDF - มีการส่งภาพตัวอย่างขนาดเล็กก่อนส่งรูปจริง งานออกแบบ***ออกแบบภายนอก - ภายใน ราคาเริ่มต้น ตารางเมตรละ 250 -1,500 บาท เช่น Interior Design ,House ,Shop-Store ,Booth ,Furniture ,Event & Exhibitions ทุกแบบทุกไสตล์Interior Design ,House ,Shop-Store ,Booth ,Furniture ,Event & Exhibitionsทุกไสตล์ ขอบเขตงานสูงกว่ากำหนด ของราคาเริ่มต้น คิดราคาเพิ่ม / ตรม. เงื่อนไขการสั่งงาน ผู้จ้างจะต้องแจ้งความต้องการของงาน - Mood&tone- Reference- Color- Style - สามารถปรับแก้ก่อนส่งภาพ Final ได้ 2 ครั้ง และไม่เกิน 50% ของงาน ถ้าเกินจากที่กำหนด จะคิดราคาค่างานส่วนต่าง - หากต้องการให้ออกแบบหรือแก้ไขงานเพิ่มเติมจากที่กำหนด /คิดเป็นตารางเมตรละ 500 - 1,000 บาท
SUTTHI
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
292
รับงานเขียนบทความ Unique 100% / แปลภาษา TH - ENG
ถนัดหัวข้อสร้างแรงบันดาลใจ ท่องเที่ยว ความสวยความงาม และ แฟชั่น / รับแปลภาษาม ล่ามด้วยนะคะ
Lolapairin
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
446
รับตัดต่อ Video และออกแบบ Graphic Design
จบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขา มัลติมีเดีย มีความสามารถด้านการตัดต่อ Video Presentation และ Video ต่างๆ และมีความสามารถด้านการถ่ายรูป และถ่ายภาพเคลื่อนไหว ออกแบบกราฟฟิก แผ่นผับ โปสเตอร์ รับผลิตทุกอย่างที่เป็นภาพเคลื่อนไหวครับ ยกเว้น Animation ครับผม
The Moment Media
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
379
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต