หาฟรีแลนซ์ (Find Freelance)

เปลี่ยนหมวด

ลองหาฟรีแลนซ์จากสายงานต่างๆ

หรือเลือกฟรีแลนซ์แนะนำ

งานออกแบบทุกประเภท เรายินดีรับใช้คุณ
ออกแบบงาน Graphic ทุกแขนง อาทิ Logo / Corporate Identity / Print AD / Event / Packaging / Illustrate etc. เชิญชมผลงานได้ที่ www.flukihio.com
www.flukihio.com
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
1,147
ช่างภาพ(Cinematographer)
-รู้จักอุปกรณ์กล้อง,กริป,ไฟ อย่างท่องเเท้ -สามารถสร้างสรรค์งานภาพเเละจัดองค์ประกอบเเสงได้ -สามารถทำงานร่วมกับทีมอื่นๆในกองได้ -พร้อมเรียนรู้เเละรับฟังสิ่งใหม่อยู่เสมอ
ช่างภาพ(Cinematographer)
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
307
รับจัด ART WORK - Book Design / Catalogue Design -
Art Work Book Design Catalogue Design รับจัดอาร์ตเวิร์ค (ART WORK) และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด - วารสาร , นิตยสาร - ออกแบบโลโก้ - Infographic - โบรชัวร์ , แผ่นพับ , ใบปลิว , โปสเตอร์ , สติ้กเกอร์ - Back Drop , Roll Up , Banner , Standee , ป้าย , ไวนิล - นามบัตร ขั้นตอนการจ้างงาน บอกรายละเอียดงานที่ต้องการและกำหนดขอบเขตของงาน - concept / theme - สไตล์งานที่ต้องการ - โทนที่ต้องการ ( หากมี reference ประกอบด้วยก็ดีมากครับ ) แก้ไขได้ไม่เกิน 3-4 ครั้ง ( หากเป็นการประแก้เล็กน้อย เช่น เลื่อนตำแหน่งหรือแก้คำผิดสามารถทำได้ไม่กำหนดครั้ง ) หากงานล่าช้า ซึ่งเกิดจากตัวผู้จ้าง ( เช่น ไม่ feedback กลับมาว่างานเป็นอย่างไร เพิ่มเติมส่วนไหน หรือต้องแก้ส่วนไหน ) ไม่ถือว่าเป็นความล่าช้าของผู้ทำ และขออนุญาติไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆนะครับ - - ราคาตามตกลง - - เนื่องจากงานแต่ละงานมีความยากง่ายและระยะเวลาการทำงานแตกต่างกัน จึงมีราคาที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจากราคาต่ำ - ราคาสูง - เริ่มต้น 1,500 -
RIiICHES
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
611
-รับถ่ายภาพนิ่งทุกประเภท-
Graduate / Pre-Graduate / Fashion / Look book / Portrait / Architecture / Interior / Review / Landscape / Food / Product / Event
PASU.
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
73
MeAndTheSpook
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
222
บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป ให้สามารถใช้งานได้
• บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น o ดูแลระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows o ดูแลโปรแกรมซอฟต์แวร์ อย่าง Microsoft Office o การใช้งานอินเทอร์เน็ต • ดูแล ติดตั้งระบบอุปกรณ์เครือข่าย ในรูปแบบต่างๆ o ADSL Router o Cable Internet o Firewall o Wireless Access Point (AP) • การตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อทำรายงานให้ลูกค้าทราบแนวทางการปรับปรุงระบบ • การอัพเดท โปรแกรมแอนตี้ไวรัส เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกทำลายหรือเสียหาย • การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น o เครื่องคอมพิวเตอร์บูตไม่ติด o เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้า o เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส o ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ • ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หากมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาของอุปกรณ์ หรือถ้าลูกค้ามีอุปกรณ์อยู่แล้วจะไม่มีค่าใช้จ่าย)
พี่ใหญ่
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
223
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต