หาฟรีแลนซ์ (Find Freelance)

เปลี่ยนหมวด

ลองหาฟรีแลนซ์จากสายงานต่างๆ

หรือเลือกฟรีแลนซ์แนะนำ

รับ Draft แบบ 2D และขึ้น 3D ชิ้นงานแบบสั่งผลิต
รับงานกรอกข้อมูล Ms Office ต่างๆ สามารถใช้โปรแกรม - Ms Office ได้ชำนาญ - AutoCAD แบบบ้านและเครื่องกล - Solidwork แบบชิ้นส่วนงานต่างๆ - Photoshop - illustrator ได้
Rachklao
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
1,497
รับออกบรรจุภัณฑ์และวาดภาพประกอบ
Logo Design Packaging Design Digital Portrait Sticker Line Illustration โปรแกรมที่ใช้ -Photoshop -Illustrator
Makkstk
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
338
รับตัดต่อวีดีโอ ราคาถูกแบบสุด!
ศึกษาอยู่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล(หลักสูตรสองภาษา) มีผลงานเบื้องหลังต่างๆมากมาย ใช้โปรแกรม : Adobe Premiere Pro , Adobe After Effects , Sony Vegas
YingThongTheng
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
194
พัฒนาระบบ PHP Framwork Codeigniter Laravel Vuejs
พัฒนาระบบ Webapplication ด้วยภาษา PHP สามารถใช้ PHP Framwork ในการพัฒนา Codeigniter Laravel Vuejs
GIIGS22
ไม่ได้ระบุ
0.0
2
2,012
รับออกแบบกราฟฟิก ส่งงานเร็ว สวยถูกใจ ราคาไม่แพง
นายนพรุจ แก้วก่อง (ปิ๊ก) อายุ 28 ปี ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต ม.รังสิต ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ เกม มัลติมีเดีย เทคโนโลยีบัณฑิต ม.รังสิต ปัจจุบันทำงานเป็น Senior Graphic Designer สามารถออกแบบงานมัลติมีเดียได้หลากหลาย ดูตัวอย่างผลงานกราฟฟิกดิจิตอล สื่อสิ่งพิมพ์ : https://www.slideshare.net/secret/3huEjIm8QITCQv งานโมชั่นกราฟฟิก มัลติมีเดีย ตัดต่อ : https://www.youtube.com/watch?v=HFelFyP4Oas
PIKAXO
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
370
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต