หาฟรีแลนซ์ (Find Freelance)

เปลี่ยนหมวด

ลองหาฟรีแลนซ์จากสายงานต่างๆ

หรือเลือกฟรีแลนซ์แนะนำ

รับเขียน Query ปรับ Query ให้เร็วขึ้น
เขียน Query ปรับปรุง Query ให้ทำงานได้เร็วขึ้น ปรับความเร็วโดยตั้งค่าต่างๆ ของ SQL Server (Configuration) สร้าง Index ที่จำเป็น (Missing Index)
KP
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
564
เขียนบทความ วิทย์ สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ไทย-อังกฤษ
รับเขียนบทความหลากหลายแนว ทั้ง วิทยาศาสตร์ สุขภาพ อาหาร ความงาม ออกกำลังกาย ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ จบการศึกษา ปริญญาโท ชีวเคมีทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคนหนึ่งที่ชอบการอ่าน รักการเขียน ชอบเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว สนใจในหลายสิ่ง ตั้งแต่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ อาหารการกิน ออกกำลังกาย ความสวยความงาม ไปจนถึง ประวัติศาสตร์ ศิลปะ กีฬา และการ์ตูน ชอบเขียนบอกเล่าเรื่องราว มีทักษะในการถ่ายทอด เขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยภาษากระชับ เข้าใจง่าย มีการค้นคว้าข้อมูลเสมอ รับรองความถูกต้องของงานเขียนทั้งด้านภาษาและข้อเท็จจริงค่ะ อัตราค่าบริการ - บทความภาษาไทย 500-800 คำ ราคา 300 บาท/บทความ (ไม่มีภาพประกอบ) - บทความภาษาอังกฤษ 500-800 คำ ราคา 450 บาท/บทความ - บทความภาษาไทย 500-800 คำ มีภาพประกอบ (1-3 ภาพ) 350 บาท/บทความ (ราคาอาจสูงขึ้น หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดหาภาพประกอบ) - Artwork ประกอบ content ราคา 300 บาท/ภาพ (Artwork + บทความ 500-800 คำ ราคา 550 บาท) - อัลบัมภาพ สำหรับ social media เช่น เพจ facebook พร้อมด้วยคำบรรยายภาพ ราคา 500-1xxx บาท (ราคาตามจำนวนและรูปแบบภาพ) ระยะเวลาตามแต่จะตกลงเลยค่ะ
Tangerina
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
684
รับออกแบบโลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์ งาน 3D & Perspective
รับออกแบบโลโก้ สื่อสิ่งพิมพ์ งาน 3D & Pespective (Shop-Store - Booth - Furniture - Event & Exhibitions)
ออกแบบ
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
288
แปลงานเชิงเทคนิค + ล่ามธุรกิจอังกฤษทั่วราช!
งานด้านการแปลเคยผ่านมาหลายอย่างตั้งแต่แปลอีเมล์ สำเนาะเบียนบ้าน จนถึงสเปกอาวุธ แต่ที่ถนัดที่สุดจะเป็นงานวิจัย (เป็นผู้แปลประจำตัวให้อาจารย์เครือราชภัฏ) งานล่ามปกติเป็นล่ามในด้านการเจรจาธุรกิจให้เซลล์บริษัทยา เป็นงานที่สนุกเพราะได้คุยกับคนและใช้ภาษาเต็มที่
Chito
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
426
รับวาดภาพการ์ตูนเหมือน ออกแบบโลโก้ โบรชัวร์ เมนู
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีล้านนาเชียงใหม่(บธ.บ.สส.) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ เป็นตัวของตัวเอง ชอบความท้าทายในงานที่ทำ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
PYNTH
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
584
รับออกแบบsticker line หน้าปกนิยาย สามารถออกแบบได้ท
-สามารถวาดภาพได้ทุกแนว ตั้งแต่งานวาดมือหรือใช้โปรแกรมPhoto shop Illustrator -วาดมังงะ,การ์ตูนsd -ทำสติกเกอร์ไลน์ดุ้กดิ้ก
Runaway
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
102
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต