หาฟรีแลนซ์ (Find Freelance)

เปลี่ยนหมวด

ลองหาฟรีแลนซ์จากสายงานต่างๆ

หรือเลือกฟรีแลนซ์แนะนำ

รับวาดการ์ตูนจากรูปถ่ายของคุณ ราคาน่ารัก
ใช้โปรแกรม Photoshop ในการสร้างงาน ........................................................... ...........................................................
XiPhing
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
11,002
Yuu Graphic Design
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
364
รับทำสื่อการสอน/เขียนโค้ดเกมส์จาก Flash/Animate
ทำสื่อการสอนหรือเกมส์จาก Adobe Flash หรือที่เรียกว่า โปรแกรม Animate ในปัจจุบัน มัประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม Flash 2 ปี
nattapong
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
158
รับปรึกษางานวิจัย จัดทำงานวิจัยและแก้ไขงานวิจัย
รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำวิจัย รับแปลผลสถิติ spss research108.com เป็นผู้ให้บริการด้านงานวิจัย ให้บริการรับปรึกษางานวิจัย จัดทำงานวิจัยและแก้ไขงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ งานบริการประกอบด้วย 1. การเขียนในส่วนของบทนำ (Introduction) 2. การรวบรวมและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review) 3. การเขียนระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 4. การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis result) (วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS : Statistical Package for the Social Sciences) 5. การเขียนสรุปผลการวิจัย (Conclusion) หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการคำปรึกษาด้านงานวิจัยหรือต้องการผู้ช่วยให้งานวิจัยของท่านสำเร็จได้ตามเป้าหมายและเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพด้วยผู้จัดทำที่มีประสบการณ์และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับท่านได้ จุดเด่นที่จะได้รับจากการใช้บริการ research108.com 1. ผู้จัดทำมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 2. รับประความถูกต้องของเนื้อหางาน 3. จัดทำงานวิจัยที่ได้รับการว่าจ้างให้เสร็จตามกำหนดเวลา รับผิดชอบงาน ไม่ทิ้งงาน 4. แก้ไขงานวิจัยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 5. ให้
dada1980
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
277
รับออกแบบ Logo, Banner, Graphic Design, Content
♡รับออกแบบ Art Work ทุกชนิด ♡Logo,Fanpage,Poster,Promote,Banner,Header,Product Designs,Packaging,Label,Brochure,Card,Business Card,Socail Graphic,Presentation,Book cover,Certificate,Resume,Portfolio,CD cover,Infographic,Menu,Shop icon,Postcard,Invitation,วาดการ์ตูน,วาดลายกราฟฟิก ♡รับสอนพิเศษทุกวิชาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมต้น EP INTER ก็สามารถสอนได้, เขียน Content เพื่อส่งเสริม Marketing Online **ที่สำคัญราคาถูก ต่อรองได้**
IG : TORY.graphicdesigns
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
344
รับออกแบบ แบนเนอร์, โลโก้, และใบปลิว ใบโฆษณาต่างๆ
ชื่อ แนน จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี - BSc (hons) Architecture Design จาก University of East London ปริญญาโท - MA Interior Design and Architecture จาก Middlesex University ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ Thai Syntax Travel Service Manpower ในด้าน ออกแบบการโฆษณา ต่างๆ
แนน
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
255
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต