หาฟรีแลนซ์ (Find Freelance)

เปลี่ยนหมวด

ลองหาฟรีแลนซ์จากสายงานต่างๆ

หรือเลือกฟรีแลนซ์แนะนำ

Graphic Design and Creative idea
การออกแบบ งานสร้างสรร งาน content ภาพ content
Anna
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
241
Freelance Writer
Freelance Writer รับงานเขียนบทความทั่วไป หัวข้อตามผู้ว่าจ้าง ข้อมูลส่วนตัวและประวัติ ชื่อ นายศรายุทธ์ ทัดศรี (โต้ง) ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 112/4 ซอยศรีอยุธยา2 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 061-924-6515 e-mail: bluesallnight@hotmail.com Line ID: bluesbluejeansrock Facebook: https://www.facebook.com/srayoot.thadsri เกิด 6 มีนาคม 2530 อายุ 30 ปี น้ำหนัก 62 ก.ก. ส่วนสูง 170 ซ.ม. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ สุขภาพ แข็งแรง การศึกษา - ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ / เอกการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น - กำลังศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยดุริยางศิลป์ / เอกธุรกิจดนตรี (ชั้นปีที่2) มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์ - นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสุรินทร์ - นักเขียนบทความ Freelance ให้กับเว็บไซต์ต่างๆ ความรู้/ทักษะ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet - สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR ได้ ความสนใจพิเศษ - ดนตรี - ศิลปะ - งานเขียน
Thady
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
331
ออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์
เป็นกราฟฟิกดีไซน์ที่สามารถถ่ายภาพและนำมาวาง lay out ได้ ทำให้ได้ภาพที่ลงตัวกับการออกแบบ ช่วยลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของผลงาน
ThinkAbout
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
672
Fulltime Freelance Web and Application development
Full Stack (Front + Back-End) .Net (VB. C#) PHP Jquery, Bootstrap, Angular SQL
Krichaya
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
348
ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ งานตัดต่อวิดีโอ
รับงานออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบตัดต่อวิดีโอ
ultramanx88
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
186
Thesis IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ งานวิจัย วิทยานิพนธ์
บริการจัดหน้าเอกสาร จัดรูปเล่ม (Format) ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS เอกสารโปรเจค เอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ คู่มือ เอกสารอื่นๆ 1.รับจัดรูปแบบ รูปเล่ม จัดหน้า ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS เอกสารโปรเจค เอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ เอกสารอื่นๆ ฯลฯ ตาม Format ที่กำหนดมาให้ ติดตามแก้งานให้จนกว่าจะผ่าน ส่งงานมาประเมินราคา หรือติดต่อคุยรายละเอียดก่อนได้ครับ ต้องส่งงานด่วนติดต่อเราได้ - บริการปริ๊นใส่กระดาษ A4 พร้อมเช็คขอบกระดาษ เช็คความถูกต้องจากเอกสารที่ปริ๊นออกมาจริง หน้าต่อหน้า ก่อนส่งให้ทางไปรษณย์ ท่านสามารถนำไปส่งมหาวิทยาลัยได้เลย - บริการ Copy ลงแผ่น CD DVD จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ - บริการแก้ไขบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง Referance - บริการแก้ไขสารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง สารบัญสัญลักษ์ - บริการจัดเล่ม รูปแบบเอกสาร format บางบท หรือบางส่วน - บริการรวมไฟล์ รันเลขหน้า ใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ - บริการตรวจคำผิด ตรวจไวยกรณ์ ตรวจการย่อหน้า
Thesis Easy
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
208
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต