หาฟรีแลนซ์ (Find Freelance)

เปลี่ยนหมวด

ลองหาฟรีแลนซ์จากสายงานต่างๆ

หรือเลือกฟรีแลนซ์แนะนำ

Photoshop /illustrator
Photoshop / Dicut / ปก Facebook / retouch / Face Slim / โฆษณา / portfolio /LOGO /และงานตามสั่ง
Red-BlackSmith
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
910
รับออกแบบภายในและทำภาพ Perspective 3D Rendering
รับออกแบบภายในและทำภาพ Perspective 3D Rendering ด้วยโปรแกรม 3Ds Max V-ray -ออกแบบทั้งภายในบ้าน คอนโด ร้านต่างๆ -จะต้องมีแบบแปลนให้อย่างชัดเจน -บอกความต้องการของmoodหรือstyleในงานออกแบบ ติดต่อ Line ID- LVLOUISE Tel. 0830325902
chalouise
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
620
รับจัด ART WORK - Book Design / Catalogue Design -
Art Work Book Design Catalogue Design รับจัดอาร์ตเวิร์ค (ART WORK) และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด - วารสาร , นิตยสาร - ออกแบบโลโก้ - Infographic - โบรชัวร์ , แผ่นพับ , ใบปลิว , โปสเตอร์ , สติ้กเกอร์ - Back Drop , Roll Up , Banner , Standee , ป้าย , ไวนิล - นามบัตร ขั้นตอนการจ้างงาน บอกรายละเอียดงานที่ต้องการและกำหนดขอบเขตของงาน - concept / theme - สไตล์งานที่ต้องการ - โทนที่ต้องการ ( หากมี reference ประกอบด้วยก็ดีมากครับ ) แก้ไขได้ไม่เกิน 3-4 ครั้ง ( หากเป็นการประแก้เล็กน้อย เช่น เลื่อนตำแหน่งหรือแก้คำผิดสามารถทำได้ไม่กำหนดครั้ง ) หากงานล่าช้า ซึ่งเกิดจากตัวผู้จ้าง ( เช่น ไม่ feedback กลับมาว่างานเป็นอย่างไร เพิ่มเติมส่วนไหน หรือต้องแก้ส่วนไหน ) ไม่ถือว่าเป็นความล่าช้าของผู้ทำ และขออนุญาติไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆนะครับ - - ราคาตามตกลง - - เนื่องจากงานแต่ละงานมีความยากง่ายและระยะเวลาการทำงานแตกต่างกัน จึงมีราคาที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจากราคาต่ำ - ราคาสูง - เริ่มต้น 1,500 -
RIiICHES
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
1,025
รับพิมพ์งานภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานพิมพ์ 1. พิมพ์ตามหนังสือ 2. พิมพ์เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด ข้อสอบต่าง ๆ 3. ใช้โปรแกรม Microsoft word ได้ทั้งตาราง สูตรคณิตศาสตร์ วาดภาพรูปทรงเรขาคณิต แผนภูมิ เป็นต้น 4.รับพิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1 หน้า ถึง 200 หน้า 5.กรณีเอกสารต้องพิมพ์จำนวนมากถึง 100 หน้าจะทยอยพิมพ์ส่งสูงสุดไม่เกิน 10-20 หน้า/วัน ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของ ประเภทเนื้อหาที่พิมพ์ จำนวนบรรทัด เป็นต้น 6.ตรวจทานคำผิดก่อนส่งงาน ให้เรียบร้อยเสมอ 7.จัดหน้า และแบบอักษรตามที่ผู้จ้างกำหนด 8. แก้ไขงานให้ จำนวน 1 ครั้ง วิธีการส่งต้นฉบับงานที่จะให้พิมพ์ 1.ส่งต้นฉบับแบบ PDF ทาง E-mail 2.ส่งแบบสแกนเอกสารทาง E-mail 3.ส่งแบบรูปถ่าย ทาง E-mail 4. ส่ง (สำเนา)***เอกสารมาทางไปรษณีย์ วิธีการคิดราคาค่าเอกสารที่พิมพ์ (ภาษาไทย) 10 หน้าคิดหน้าละ 20 บาท จำนวน 11-20 หน้า คิดหน้าละ 18 บาท จำนวน 21-30 หน้า คิดหน้าละ 16 บาท จำนวน 31 หน้าขึ้นไป คิดหน้าละ 15 บาท การคิดราคาเพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร์ 1. หากหน้าใดต้องการให้วาดภาพทรงเรขาคณิต คิดเพิ่มหน้าละ 5 -10 บาท ตามจำนวนภาพและความยากของการวาด 2. หากหน้าใดต้องพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ คิดเพิ่มหน้าละ 5 บาท วิชาภาษาอังกฤษ คิดเพิ่มหน้าละ 5 บาท ระยะเวลาการพิมพ์เอกสาร จำนวน 10-20 หน้าใช้ระยะเวลา 1 วัน ไม่มีเวลาพิมพ์ติดต่อมานะคะ ^^
Milkshake
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
24
รับออกแบบโลโก้เเละสื่อกราฟฟิกทุกชนิด
บริการงานออกแบบทุกชนิด อาทิเช่น งานโลโก้ งานภาพสื่อมัลติมีเดีย งาน info graphic งานสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างๆ เช่น facebook / website
KF IDEA
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
668
รับออกแบบเว็บไซต์ WordPress กับมืออาชีพ
สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส เขียนธีมและปลั๊กอินเวิร์ดเพรส รับแก้ไขปัญหาเวิร์ดเพรส และรับติดตั้งโปรแกรมเวิร์ดเพรส
ปิ๊ก
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
864
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต