หาฟรีแลนซ์ (Find Freelance)

เปลี่ยนหมวด

ลองหาฟรีแลนซ์จากสายงานต่างๆ

หรือเลือกฟรีแลนซ์แนะนำ

สอนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทย์ คณิตทุกระดับชั้น
ถนัดสอนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทย์ คณิตทุกระดับชั้น สอนออนไลน์ได้ค่ะ รับแปลงานเปเปอร์ต่างๆ (อังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ)และพิมพ์เอกสารต่างๆได้
Nan
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
75
รับงาน IT and Network Security และ Web Application
ปัจจุบันทำงานด้าน IT Security, Network Security, Web application ติดตั้งอุปกรณ์ Firewall, UTM, Network monitoring ข้อมูลอื่นๆ : $skill = array( "PHP", "Laravel", "Phalcon", "HTML", "CSS", "JavaScript", "jQuery", "Python", "Perl", "C/C++", "Visual Basic", "Bash shell", "Apache", "IIS", "MySQL", "MsSQL", "Postgres", "SQLite", "MongoDB", "Photoshop", "Illustrator", "Dreamweaver", "Netbeans", "Eclipse", "Sublime", "Vim", "Nano", "Wordpress", "Git", "Subversion", "Composer", "Node-JS", "Bower", "Ubuntu", "Debian", "CentOS", "RedHat", "ESXi", "VPS", "Pfsense", "Zeroshell", "BackTrack", "Kali", "OpenWRT", "Mikrotik", "Iptable", "Snort", "Bro", "Ntopng", "Squid", "Pi-Hole", "FreeRadius", );
samakida
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
546
Developer ที่รับงานเขียนเว็บและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Website / Project หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง Ubuntu Server, MySQL, Java, Python, HTML and Other..
Snoopy Indy
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
1
รับออกแบบงานทุกชนิด คุยง่าย
- Graphic Design - Web site (Wordpress) - Packaging Design - Logo - Banner - Social Media - Web Master
iChai
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
445
รับทำเว็บไซต์บริษัท หน่วยงาน พร้อมดูแลเบื้องต้นให้
จัดทำเว็บไซต์ หรือการปรับแต่งเว็บไซต์ Wordpress / HTML ปรับแต่งโครงสร้างให้เหมาะสมกับธุรกิจ ทำตัวอย่างให้ดูก่อนได้ (Demo) พร้อมบริการดูแลเว็บไซต์เบื้องต้นให้ตลอดการใช้งาน อาธิเช่น การอัพเดทข่าวสาร การอัพเดทเนื้อหา ปรับแต่งส่วนต่างๆ ฯลฯ
Gice
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
342
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต