ค้นหา

Blacklist

รายชื่อสมาชิกที่ถูกรายงานเป็น Blacklist  
ธัวรัตม์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
373
ภาคภูมิ
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
298
khajornsak
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
255
panurat
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
245
ประคอง
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
249
ศักดิ์ชัย
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
241
Pace Create
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
241
เจนกิจ
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
244
Pin
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
257
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต