ค้นหา

Blacklist

รายชื่อสมาชิกที่ถูกรายงานเป็น Blacklist  
ธัวรัตม์
ไม่ได้ระบุ
0
0
291
ภาคภูมิ
ไม่ได้ระบุ
0
0
241
khajornsak
ไม่ได้ระบุ
0
0
213
panurat
ไม่ได้ระบุ
0
0
203
ประคอง
ไม่ได้ระบุ
0
0
208
Pace Create
ไม่ได้ระบุ
0
0
200
เจนกิจ
ไม่ได้ระบุ
0
0
199
Pin
ไม่ได้ระบุ
0
0
212
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต