ค้นหา

บัญชี หาฟรีแลนซ์บัญชี ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
ให้บริการด้านบัญชี และภาษีครบวงจร
ชำนาญงานด้านบัญชีครบวงจร ทั้งด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษี ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการวางระบบบัญชี ด้วยประสบการณ์ในสายงานบัญชีกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ทำงานทั้งในสำนักงานบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต และยังมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 4 ปี
ทรรศนะ สาระสินธุ์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
151
ให้บริการด้านบัญชี และภาษีครบวงจร โดย Auditor
ให้บริการด้านบัญชี และภาษีครบวงจร รวมถึงการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน โดยทีมงาน Auditor ผู้มีประาบการณ์ในด้านบัญชีมากกว่า 10 ปี
W_Auditor
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
25
รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับจัดหาผู้สอบบัญชี
รับติดบัญชี รับทำบัญชี จัดหาผู้สอบบัญชี(TA&CPA) รับจดทะเบียนบริษัท วางแผนภาษี รับยื่นแบบแสเงรายการภาษี
Yanizo
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
146
บริการรับทำบัญชี & จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-หจก.
บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีอากร ยื่นประกันสังคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-หจก. ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี สอนบัญชีเบื้องต้นสำหรับ SME ใหม่ ให้บริการทำบัญชีรายเดือน & รายปี/ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-หจก. (ให้บริการทั่วประเทศ) ติดต่อสอบถาม Tel: 093-6352598 Line ID: narakk99 Facebook: https://www.facebook.com/nharakacc/ Instagram: accounting_service
NPP Naphakaporn
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
157
รับคีย์ข้อมูลทางบัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์ทำบัญชีและติดต่อกับชาวต่างชาติ Have experience accountand and contact with foriegner colleague
Mint.Mittmann
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
6
รับทำบัญชี / จดทะเบียน
จดทะเบียน / จัดทำบัญชี / ยื่นภาษี / จัดทำ Workflow / ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน / ให้คำปรึกษาด้านบัญชี
Golf
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
99
รับปิดงบการเงิน ยื่นภาษีทุกแบบ
รับปิดงบการเงิน ยื่นภาษีทุกแบบ รับจดจัดตั้งและเปลี่ยนแปลง รับวางระบบบัญชี ปรึกษางานด้านบัญชี
หน่อย
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
17
รับบริการทำบัญชี และเป็นทีปรึกษาทางด้านภาษีอากร
คัดแยกและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เช่น ซื้อ ขาย รับ จ่าย จัดทำกระดาษทำการเพื่อการตรวจสอบงบการเงิน จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อกรมสรรพากรทุกสิ้นปี
GGun
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
4
ผู้รับทำบัญชีอิสระ
ผู้รับทำบัญชีอิสระ ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี คำนวณภาษี ยื่นภาษี ประกันสังคม ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร รับทำบัญชีอิสระรายเดือน รายปี ปิดงบการเงินประจำปี พร้อมจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเซ็นต์รับรองงบการเงิน ยื่นงบการเงิน บริการยื่นภาษี ประกันสังคม ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี คำนวณภาษี... ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร เริ่มต้น 2,000 บาทต่อเดือน 2. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภงด.1,3,53 ,ภพ.30 3. จัดทำประมาณการครึ่งปี พร้อมยื่นแบบ ภงด.51 4. ยื่นประกันสังคม 5. ปิดงบการเงินประจำปี พร้อมยื่นแบบ ภงด.50 เซ็นต์ผู้ทำบัญชีให้ 6. ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรรับอนุญาต ราคายุติธรรม บริการรับทำบัญชี จัดทำงบการเงินรายเดือน-รายปี โดยจัดทำบัญชีด้วยความถูกต้องและโปร่งใส ให้คำปรึษาในการทำบัญชี, ออกแบบระบบัญชีให้เข้ากับธุรกิจ, ให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีของบริษัท โดยจัดทำรายละเอียดภาษี และเตรียมแบบภาษีพร้อมนำส่ง กรมสรรพากร บริการคำนวณเงินเดือนพร้อมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุลคลและประกันสังคม , เตรียมแบบภาษีต่างๆ ให้พร้อมสำหรับนำส่ง กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม พร้อมบริการจัดทำรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
RMUTT -ACCOUNT
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
7
พื้นที่รวบรวม นักบัญชี ผู้ทำบัญชี หรือ Accountant ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และวางระบบบัญชี ที่ต้องการหางานอิสระ งานฟรีแลนซ์ และสามารถบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้กับบริษัทหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบคอบ ผู้ที่กำลังมองหานักบัญชี ให้ทำและตรวจสอบ บัญชี ให้กับบริษัท สามารถหาได้จากช่องทางนี้เลย
รับทำบัญชีและยื่นภาษีประสบการณ์กว่า 10 ปี
ยื่นภาษีทุกชนิด รับทำบัญชีด้วยโปรแกรม Express มีประสบการณ์ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม
บ้านพิบูลย์การบัญชี
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
17
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน
รับทำบัญชี วางแผนภาษียื่นแบบ ปิดงบการเงิน #รับวางระบบบัญชี บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express สอบถาม โทร.081-7556862,096-9582679 E-mail : laddawan.kae@gmail.com ID line : kae1183
Peach Accountant
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
41
รับปรึกษาและรับทำบัญชีรายเดือน/รายปี(ราคาถูก)
- รับทำบัญชี รายเดือน รายปี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี ภ.ง.ด.1,3,53 - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่น ภ.พ.30 - จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภ.ง.ด.51) ภาษีนิติบุคคลประจำปี(ภ.ง.ด.50) - จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91 ,94 สำหรับบุคคลธรรมดา - จัดทำเอกสารการลงบัญชีและสมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี - รับปิดงบการเงินประจำปี - รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม และยื่นเงินสมทบประกันสังคม -ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ฟรี ก่อนทำ เดือนใดไม่มีเอกสาร ไม่คิดค่าบริการ
คุณอั้ม
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
48
รับลงบัญชี หสม. รับส่งภาษี ภงด. 94 ภงด. 91
รับลงบัญชี หสม. รับส่งภาษี ภงด. 94 ภงด. 91 รับส่งประกันสังคม เป็นผู้รับมอบอำนาจจัดการประกันสังคม ทั้งพนักงานคนไทยและต่างด้าว #เขตเชียงใหม่  3500 ต่อเดือน หรือ ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง line: phat_chalak
Phatchalak
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
22
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษีต่างๆประจำเดือน ประกันสังคม ช่วยดูแลจัดทำเอกสาร จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน
MoCHo
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
26
รับทำบัญชีอิสระ
รับทำบัญชีอิสระ ปิดงบการเงินได้ มีโปรแกรมบัญชี จัดทำเอกสารบัญชีรายสัปดาห์ รายเดือน ยื่นภาษีประจำเดือน บริการจัดหาผู้สอบบัญชี ประสานงานกับสรรพากร เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการประหยัดต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 5 ปี add line:0873081567
A_Account
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
54
รับทำบัญชี วางระบบบัญชีครบวงจร จัดทำงบการเงิน
จัดทำบัญชี บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนคุมยอด จัดทำสมุดบัญชีขั้นต้น ขั้นปลาย งบทดลอง งบการเงินพร้อมรายละเอียด เพื่อให้ผู้สอบแสดงความเห็น วางระบบบัญชี ปิดงบการเงินเพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น รับตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน
คุณเกษร
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
89
รับทำบัญชีอย่างมืออาชีพ
จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ฐานิดา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
33
รับทำบัญชีทั้งระบบ, ปิดงบการเงิน,จดจัดตั้งบริษัท
1. รับจ้างทำบัญชี รายเดือน, รายปี 2. ปิดงบการเงิน เซ็นต์งบ ,ยื่นงบการเงิน 3. รับตรวจสอบบัญชี 4. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ 5. งานอื่นๆ
นามปากกา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
31
รับทำบัญชี
รับปิดงบรายเดือน รายปี ยื่นแบบภาษี1,3,53 ภพ.30 แบบประกันสังคม ภาษีนิติบุคคลครึ่งปี และ สิ้นปี ภาษีนิติบุคคลธรรมดา
เจี๊ยบ
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
78
รับทำบัญชีและจัดตั้งบริษัทอย่างมืออาชีพ
-จัดทำเกี่ยวกับภาษี และ ประกันสังคม -จัดทำเกี่ยวกับบัญชีทั้งระบบ -ปิดงบรายเดือน ปิดงบปี ติดต่อผู้สอบบัญชี(Audit) -รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท -รับทำเวิค และ วีซ่า
น้ำซัง
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
46
S.P.
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
75
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต