ค้นหา

บัญชี หาฟรีแลนซ์บัญชี ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
Rangsiya
รับทำบัญชี
36
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
พิไลพร
รับทำบัญชีและภาษี
38
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
Golf
รับทำบัญชี / จดทะเบียน
50
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
Naivaree
รับทำบัญชี
47
อัพเดท 25 วันที่แล้ว
พื้นที่รวบรวม นักบัญชี ผู้ทำบัญชี หรือ Accountant ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และวางระบบบัญชี ที่ต้องการหางานอิสระ งานฟรีแลนซ์ และสามารถบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้กับบริษัทหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบคอบ ผู้ที่กำลังมองหานักบัญชี ให้ทำและตรวจสอบ บัญชี ให้กับบริษัท สามารถหาได้จากช่องทางนี้เลย
Pornrawin
รับทำบัญชีอิสระ
60
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
บัญชี บัญชี
Thip/Accountant
64
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
Poo
รับทำบัญชีอิสระ
68
อัพเดท 4 เดือนที่แล้ว
Rose
รับปรึกษา และจัดทำบัญชี
73
อัพเดท 5 เดือนที่แล้ว
yahoola
Different thinking
62
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Gapgasz
รับงานคีย์ข้อมูล
95
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
ปริชาติ
21
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
ปุ๊กปิ๊ก
บัญชี
27
อัพเดท 2 เดือนที่แล้ว
พัศณี
68
อัพเดท 3 เดือนที่แล้ว
tn_account
116
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Anythings
115
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
zcreamz
141
อัพเดท 5 เดือนที่แล้ว
วุฒิพงษ์
136
อัพเดท 8 เดือนที่แล้ว
add
169
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
ติ๊ก
198
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
Sam
173
อัพเดท 7 เดือนที่แล้ว
ก่อนหน้าถัดไป
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียดชัดเจน
คุณยังอธิบายรายละเอียดไม่เพียงพอ กรุณาใส่คำแนะนำตัวเองและรายละเอียดให้ชัดเจน
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
ยังไม่ได้เขียนคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
มีการอัพโหลดผลงานที่เคยทำแล้ว
กรุณาอัพโหลดผลงานที่เคยทำ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นตัวอย่างผลงานของคุณ
มีผลงานที่เคยทำแสดงอยู่
สมาชิกยังไม่เคยอัพโหลดผลงาน
ระบุค่าบริการแล้ว
กรุณาระบุค่าบริการของคุณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง
มีการระบุอัตราค่าบริการ ให้คุณได้ทราบอย่างชัดเจน
ไม่ได้ระบุค่าบริการ
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
คุณสามารถยืนยันตัวตนได้ การยืนยันจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์คุณ
ผ่านการยืนยันตัวตน โดยส่งเอกสารหลักฐานและที่อยู่เพื่อพิสูจน์ตัวตนแล้ว
ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต