เขียน App ด้วย React.js React-Native Node.js

เก่ง LINE : noppadon.sodram เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 10 ผู้ติดตาม

ผลงานของ เก่ง LINE : noppadon.sodram

รับทำโปรเจ็คท์ Responsive Web App ด้วย React.js, Meteor.js, MongoDB, Bootstrap

รับทำโปรเจ็คท์ Resposive Mobile App ด้วย React.js, Meteor.js, MongoDB, Bootstrap - ผู้ว่างจ้างให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือรีไควร์เมนต์ - ผู้ทำโปรเจ็ครายงานความคืบหน้าทุกวันตั้งแต่เริ่มจนจบโปรเจ็คท์ผ่านช่องทางสื่อสารของ freelancebay เท่านั้น หากใช้แอพอย่างอื่นช่วย จะเป็นเพียงแจ้งให้ทราบว่ารายละเอียดความคืบหน้าส่งมาในช่องทางการสื่อสารของ freelancebay - หากเป็นงานที่ยังไม่ระบุขอบเขตหรือรีไควร์เมนต์ที่ชัดเจน การทำโปรเจ็คท์อาจจะต้องทำให้ผู้จ้างได้ทดลองใช้งานไปด้วยระหว่างทำโปรเจ็คท์ ผู้ทำโปรเจ็คท์จะแตกโปรเจ็คท์ให้มีระยะเวลาการทำเป็นเฟสรายสัปดาห์หรือรายเดือน - ซอร์สโค้ดของงานจะส่งให้เมื่อเสร็จงานเท่านั้น - กรณีที่ทำงานเป็นทีมร่วมกับท่านอื่นที่ทางผู้ว่าจ้างต้องแชร์ซอร์สโค้ดระหว่างกัน ผู้ทำโปรเจ็คขอใช้ git ในการกำกับโค้ดเท่านั้น และจะแตกโปรเจ็คท์ให้ระยะเวลาการทำเป็นเฟสรายสัปดาห์หรือรายเดือน

รับทำโปรเจ็คท์ Progressive Web App ด้วย React.js, Meteor.js, MongoDB, Bootstrap

รับทำโปรเจ็คท์ Progress Web App ด้วย React.js, Meteor.js, MongoDB, Bootstrap - ผู้ว่างจ้างให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือรีไควร์เมนต์ - ผู้ทำโปรเจ็ครายงานความคืบหน้าทุกวันตั้งแต่เริ่มจนจบโปรเจ็คท์ผ่านช่องทางสื่อสารของ freelancebay เท่านั้น หากใช้แอพอย่างอื่นช่วย จะเป็นเพียงแจ้งให้ทราบว่ารายละเอียดความคืบหน้าส่งมาในช่องทางการสื่อสารของ freelancebay - หากเป็นงานที่ยังไม่ระบุขอบเขตหรือรีไควร์เมนต์ที่ชัดเจน การทำโปรเจ็คท์อาจจะต้องทำให้ผู้จ้างได้ทดลองใช้งานไปด้วยระหว่างทำโปรเจ็คท์ ผู้ทำโปรเจ็คท์จะแตกโปรเจ็คท์ให้มีระยะเวลาการทำเป็นเฟสรายสัปดาห์หรือรายเดือน - ซอร์สโค้ดของงานจะส่งให้เมื่อเสร็จงานเท่านั้น - กรณีที่ทำงานเป็นทีมร่วมกับท่านอื่นที่ทางผู้ว่าจ้างต้องแชร์ซอร์สโค้ดระหว่างกัน ผู้ทำโปรเจ็คขอใช้ git ในการกำกับโค้ดเท่านั้น และจะแตกโปรเจ็คท์ให้ระยะเวลาการทำเป็นเฟสรายสัปดาห์หรือรายเดือน

รับทำโปรเจ็คท์ Cross-Platform Mobile App ด้วย React-Native, Flutter, Firebase

รับทำโปรเจ็คท์ Cross-Platform Mobile App ด้วย React-Native, Flutter, Firebase - ผู้ว่างจ้างให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือรีไควร์เมนต์ - ผู้ทำโปรเจ็ครายงานความคืบหน้าทุกวันตั้งแต่เริ่มจนจบโปรเจ็คท์ผ่านช่องทางสื่อสารของ freelancebay เท่านั้น หากใช้แอพอย่างอื่นช่วย จะเป็นเพียงแจ้งให้ทราบว่ารายละเอียดความคืบหน้าส่งมาในช่องทางการสื่อสารของ freelancebay - หากเป็นงานที่ยังไม่ระบุขอบเขตหรือรีไควร์เมนต์ที่ชัดเจน การทำโปรเจ็คท์อาจจะต้องทำให้ผู้จ้างได้ทดลองใช้งานไปด้วยระหว่างทำโปรเจ็คท์ ผู้ทำโปรเจ็คท์จะแตกโปรเจ็คท์ให้มีระยะเวลาการทำเป็นเฟสรายสัปดาห์หรือรายเดือน - ซอร์สโค้ดของงานจะส่งให้เมื่อเสร็จงานเท่านั้น - กรณีที่ทำงานเป็นทีมร่วมกับท่านอื่นที่ทางผู้ว่าจ้างต้องแชร์ซอร์สโค้ดระหว่างกัน ผู้ทำโปรเจ็คขอใช้ git ในการกำกับโค้ดเท่านั้น และจะแตกโปรเจ็คท์ให้ระยะเวลาการทำเป็นเฟสรายสัปดาห์หรือรายเดือน

ทำเว็บแอพฯ Real-time React Bootstrap Node Meteor

- ผู้ว่างจ้างให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือรีไควร์เมนต์ และผู้เขียนโปรแกรม(ฟรีแลนซ์) ตอบรับงาน - ในระหว่างสร้างงาน ตัวอย่างงานจะ Deploy ไว้บน Cloud Server (Heroku) ให้ทดลองใช้ - ผู้ว่าจ้างสามารถติดตามสอบถามความคืบหน้าได้ทุกวัน 24/7 - ถ้ามีเลเอาท์หรือสเกตของหน้าตาโปรแกรมจะช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น - ถ้ามีข้อมูลตัวอย่างที่ใช้กรอกเข้าระบบและตัวอย่างผลลัพธ์ของข้อมูลจะช่วยให้การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบได้ดี สมบูรณ์ ความถนัดและความชอบ - งานจัดการข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลหนึ่งแล้วมีผลกับอีกข้อมูลอื่น - สรุปข้อมูลแสดงเป็นตาราง กราฟ และชาร์ทชนิดต่างๆ - ใช้ Node.js + Meteor.js + MongoDB เป็น Back-end และใช้ React.js + Bootstrap สร้าง UI/UX - ใช้การเขียน Test case เพื่อทดสอบการทำงานทีละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง - ใช้ Git เป็น source version control (Github, Gitlab, Bitbucket)
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
เขียน App ด้วย React.js React-Native Node.js
รับทำ Web-based application ด้วย ReactJS, NodeJS, Meteor, Chart.js, Bootstrap. ถนัดด้านงานระบบฐานข้อมูลบนเว็บ ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน แสดงข้อมูลแบบ Real-time สร้างรายงาน ตาราง ชาร์ทหรือกราฟโดยใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลมาประมวลผล
เก่ง LINE : noppadon.sodram
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
1,014

ฟรีแลนซ์

0.0/5

เขียน App ด้วย React.js React-Native Node.js โดย คุณ เก่ง LINE : noppadon.sodram

รับทำ Web-based application ด้วย ReactJS, NodeJS, Meteor, Chart.js, Bootstrap. ถนัดด้านงานระบบฐานข้อมูลบนเว็บ ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน แสดงข้อมูลแบบ Real-time สร้างรายงาน ตาราง ชาร์ทหรือกราฟโดยใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลมาประมวลผล

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 1,014 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ เก่ง LINE : noppadon.sodram

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ เก่ง LINE : noppadon.sodram เข้าสู่ระบบ
คุยกับ เก่ง LINE : noppadon.sodram
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ เก่ง LINE : noppadon.sodram ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต