thaijob

ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม
thaijob ยังไม่เคยโพสต์งาน
thaijob
สร้างร^ายได้เ*สริม.จากก.ารทำ#งานผ่^านระบบ INTERNET โดยใช้โปรแกรม Computer เพียงมีเวลาว่^างวันละ 2-3 ชม/วัน มี computerเป็นของตัวเอง ก็สามารถสร้างรา^ยได้ 2,000-5,000 บาท/สัปดาห์ ด้วยวิธี^ง่ายๆผ่_านระบบ INTERNET หากคุ_ณเป็-นคนหนึ่งที่!จริง-จังและต้องการมีร^ายได้เสริมจากการเล่น INTERNET เราพร้อมที่!จะสอนคุณอย่-างเต็มความสาม^ารถที่เรามี-อยู่ในขณะนี้ ติดต่อมาหาเราสิ-คะ ที่ http://sanook.shows.it/ (เรื่องสร้างร!ายได้เ!สริ!ม) เราพร้อ^มที่จะเปลี่ยนชีวิ^ตคุณให้เป็นชีวิตใ-หม่ที่พบกับความ-เป็นอิสร!ะทั้งทาง/ด้านการเงิ@นและเวลาอย่างแท้จริง มาร่วมเป็นส่ว!นหนึ่งกับเรา กับบริ_ษัท!เปิดใหม่ที่มีอัตราการขยาย^ตัวเร็วที่สุดในปีนี้ โอกาศมาหา/คุณแล้ว จง!คิดสักนิดก่อน^ที่จะปิดกระทู้ ฉบับนี้ไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ download ได้ที่ นี้ http://sanook.shows.it/ จงคิดที่จะเป/ลี่ยนแปลงชีวิตเ-สียแต่วันนี้ ก่อนที่ชีวิตจ-ะไม่มีอะไรใ^ห้เปลี่ยนแปลง หมายเหตุ รับเฉพาะผู้ที่ตั่งใจจริงแ_ละพร้อมที่จะ/เรียนรู้เท่านั้น(สอนฟรีผ่านระบบ internetและtelephone
thaijob
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
49

ผู้ว่าจ้าง

0.0/5
สร้างร^ายได้เ*สริม.จากก.ารทำ#งานผ่^านระบบ INTERNET โดยใช้โปรแกรม Computer
เพียงมีเวลาว่^างวันละ 2-3 ชม/วัน
มี computerเป็นของตัวเอง
ก็สามารถสร้างรา^ยได้ 2,000-5,000 บาท/สัปดาห์ ด้วยวิธี^ง่ายๆผ่_านระบบ
INTERNET
หากคุ_ณเป็-นคนหนึ่งที่!จริง-จังและต้องการมีร^ายได้เสริมจากการเล่น INTERNET
เราพร้อมที่!จะสอนคุณอย่-างเต็มความสาม^ารถที่เรามี-อยู่ในขณะนี้
ติดต่อมาหาเราสิ-คะ ที่ http://sanook.shows.it/ (เรื่องสร้างร!ายได้เ!สริ!ม)
เราพร้อ^มที่จะเปลี่ยนชีวิ^ตคุณให้เป็นชีวิตใ-หม่ที่พบกับความ-เป็นอิสร!ะทั้งทาง/ด้านการเงิ@นและเวลาอย่างแท้จริง
มาร่วมเป็นส่ว!นหนึ่งกับเรา
กับบริ_ษัท!เปิดใหม่ที่มีอัตราการขยาย^ตัวเร็วที่สุดในปีนี้
โอกาศมาหา/คุณแล้ว จง!คิดสักนิดก่อน^ที่จะปิดกระทู้ ฉบับนี้ไป
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ download ได้ที่ นี้
http://sanook.shows.it/
จงคิดที่จะเป/ลี่ยนแปลงชีวิตเ-สียแต่วันนี้
ก่อนที่ชีวิตจ-ะไม่มีอะไรใ^ห้เปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
รับเฉพาะผู้ที่ตั่งใจจริงแ_ละพร้อมที่จะ/เรียนรู้เท่านั้น(สอนฟรีผ่านระบบ
internetและtelephone

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 49 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ thaijob

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ thaijob เข้าสู่ระบบ
คุยกับ thaijob
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ thaijob ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต