วินิต

ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
วินิต
บริษัท ดีดี โปรเฟสชั่นนัล จำกัด เป็นบริษัทผลิตและสร้างสรรค์ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต เพื่อให้ซอฟท์แวร์ที่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตซอฟท์แวร์ทางธุรกิจอันได้แก่ ระบบบัญชี และระบบบริหารจุดขาย ( POS ) รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสามารถเฉพาะสำหรับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มซึ่งต้องการการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในงานด้านนั้นๆ บริษัทฯ มีความชำนาญในการให้คำปรึกษา วางระบบงาน บริหารการขายและบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ลูกค้าหลากหลายสายงาน บริษัทฯ มีทีมงานพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นของบริษัทเอง สามารถรับงานทั้งทางด้านการปรับปรุงแก้ไข (Customized Program) รวมถึง สร้างสรรค์งานโครงการใหม่ได้ (Project)
วินิต
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
265

ฟรีแลนซ์

0.0/5
บริษัท ดีดี โปรเฟสชั่นนัล จำกัด เป็นบริษัทผลิตและสร้างสรรค์ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต

เพื่อให้ซอฟท์แวร์ที่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน

ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตซอฟท์แวร์ทางธุรกิจอันได้แก่ ระบบบัญชี และระบบบริหารจุดขาย ( POS )

รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสามารถเฉพาะสำหรับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มซึ่งต้องการการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในงานด้านนั้นๆ

บริษัทฯ มีความชำนาญในการให้คำปรึกษา วางระบบงาน บริหารการขายและบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ลูกค้าหลากหลายสายงาน

บริษัทฯ มีทีมงานพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นของบริษัทเอง สามารถรับงานทั้งทางด้านการปรับปรุงแก้ไข (Customized Program)

รวมถึง สร้างสรรค์งานโครงการใหม่ได้ (Project)

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 284 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 265 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ วินิต

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ วินิต เข้าสู่ระบบ
คุยกับ วินิต
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ วินิต ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต