Ekjitra

ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม
Ekjitra ยังไม่เคยโพสต์งาน
Ekjitra
ต้องการกลุ่ม telemaketing หรือ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลและการบริการ ทางโทรศัพท์ ด่วนมาก มีรายชื่อลูกค้าและเบอร์โทรติดต่อพร้อม จำนวนลูกค้า 1500 ราย กำหนดเสร็จ 31 มีนาคม 2005 การจ่ายค่าจ้างคำนวนจากจำนวนข้อมูลที่รวบรวมได้
Ekjitra
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
13

ผู้ว่าจ้าง

0.0/5
ต้องการกลุ่ม telemaketing หรือ เจ้าหน้าที่เสนอข้อมูลและการบริการ ทางโทรศัพท์ ด่วนมาก มีรายชื่อลูกค้าและเบอร์โทรติดต่อพร้อม
จำนวนลูกค้า 1500 ราย
กำหนดเสร็จ 31 มีนาคม 2005

การจ่ายค่าจ้างคำนวนจากจำนวนข้อมูลที่รวบรวมได้

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 13 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ Ekjitra

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ Ekjitra เข้าสู่ระบบ
คุยกับ Ekjitra
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ Ekjitra ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต