PR

ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม
PR
บริษัท โกลบอล เอ็ด จำกัด ผู้นำในการพัฒนาและจัดจำหน่ายสื่อโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) สำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษา มีโครงการขยายธุรกิจในรูปแบบของ e-learning ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ จำนวนหลายอัตราดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่การตลาด - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนองานได้ -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและชอบงานท้าทาย -มีพาหนะเป็นของตนเองและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง -หากมีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด -เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี -มีความสามารถด้านประชาสัมพันธ์และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานได้ -สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง 3.เจ้าหน้าที่กราฟิก -เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี -สามารถออกแบบและสร้างงานมัลติมีเดียได้ -หากสามารถใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
PR
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
67

ผู้ว่าจ้าง

0.0/5
บริษัท โกลบอล เอ็ด จำกัด
ผู้นำในการพัฒนาและจัดจำหน่ายสื่อโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) สำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษา
มีโครงการขยายธุรกิจในรูปแบบของ e-learning ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ
จำนวนหลายอัตราดังนี้
1.เจ้าหน้าที่การตลาด
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนองานได้
-มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและชอบงานท้าทาย
-มีพาหนะเป็นของตนเองและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
-หากมีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
-เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี
-มีความสามารถด้านประชาสัมพันธ์และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานได้
-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
3.เจ้าหน้าที่กราฟิก
-เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-สามารถออกแบบและสร้างงานมัลติมีเดียได้
-หากสามารถใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
มีผู้แสดงความคิดเห็น 20 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 67 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ PR

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ PR เข้าสู่ระบบ
คุยกับ PR
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ PR ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต