Advance Web and Windows Application

Siwach เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 2 ผู้ติดตาม

ผลงานของ Siwach

Bad Actors for Maintenance works

This software will query data from daily batch SAP work order with base condition and user defined condition. Several view of report will be generated base on the data. Both graph and data report will be created with ability to export to excel file.

Web application for QC RFI and Punch list Tracking

This project is web base application, main purpose are keep record , tracking and manage all document related to inspection requestion and punch list. Include many type of report(text and photo) in excel format.

Customer Satifactory Survey

ระบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานซ่อมบำรุง ระบบจะส่งแบบประเมินโดยอัตโนมัติจาก Work order ที่เสร็จงานแล้วไปยังผู้ออก Work order ผ่านทางระบบ email โดยผู้ได้รับเมล์จะทำการประเมินผ่านทาง link ที่ส่งไปให้เมล์ ระบบสามารถสรุปรายงานในรูปแบบต่างๆ หลากหลายแบบ ด้วยเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้ใช้งานเลือกเองได้หลายแบบ

SIL Data and Bow-tie Creation

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกการประเมินอุปกรณ์ Instrument ใน Plant และสร้าง Graphic diagram ที่เรียกว่า Bow-tie โดยอัตโนมัติจากข้อมูล ตัว diagram สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข ย้ายตำแหน่งโดยอิสระและ Sync กับตัวข้อมูล นอกจากนั้นก็เช่นเดียวกับโปรแกรมทั่วๆ ไป ที่มีระบบประกอบตามมาตรฐาน เช่น ระบบการจัดการสิทธิ์ ระบบรายงาน การ Export ข้อมูล เป็นต้น เนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างเยอะและอาจจะเฉพาะทางจึงขอเว้นที่กล่าวถึงรายละเอียด แต่สามารถดูลักษณะหน้าตาและรูปแบบเบื้องต้นได้จากวีดีโอ...

Plant Reliability Data Management

เป็นระบบช่วยบันทึกข้อมูล downtime ของ Plant ต่างๆ แล้วนำมาคำนวณและสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบตารางและกราฟ พร้อมกับการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ excel และฟังก์ชันการรวมรายงานและกราฟหลายๆ ตัวลงในหน้าเดียวกัน พร้อมทั้งสามารถแชร์รายงานผ่านทาง url เพื่อให้ผู้รับผิดชอบส่วนต่างๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปดูได้โดยตรง....

ผลงานอื่นๆ

ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
Advance Web and Windows Application
พัฒนาระบบงานในรูปแบบ web application หรือ windows application โดยใช้ภาษา PHP, C#, Java script, jquery plugins ต่างๆ กับระบบฐานข้อมูล MySQL, MsSQL หรืออื่นๆ ด้วยประสบการณ์​ใน​การ​พัฒนา​ระบบที่​เกี่ยวข้อง​กับ​​การจัดการข้อมูล​ในรูปแบบ​ต่าง​ๆ การนำเสนอข้อมู​ลที่ซับซ้อน​ในรูป​แบบรายงานตัวหนังสือหรือ​กราฟิก​ที่เข้าใจง่าย​ รวมทั้งประสบการณ์ในการเชื่อมโยง​แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ทั้งหมดนี้รับประกันได้ว่า งานทั้งหมด​ที่ออกมาจะเป็นงานที่สมบูรณ์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ....
Siwach
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
673

ฟรีแลนซ์

0.0/5

Advance Web and Windows Application โดย คุณ Siwach

พัฒนาระบบงานในรูปแบบ web application หรือ windows application โดยใช้ภาษา PHP, C#, Java script, jquery plugins ต่างๆ กับระบบฐานข้อมูล MySQL, MsSQL หรืออื่นๆ

ด้วยประสบการณ์​ใน​การ​พัฒนา​ระบบที่​เกี่ยวข้อง​กับ​​การจัดการข้อมูล​ในรูปแบบ​ต่าง​ๆ การนำเสนอข้อมู​ลที่ซับซ้อน​ในรูป​แบบรายงานตัวหนังสือหรือ​กราฟิก​ที่เข้าใจง่าย​ รวมทั้งประสบการณ์ในการเชื่อมโยง​แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ทั้งหมดนี้รับประกันได้ว่า งานทั้งหมด​ที่ออกมาจะเป็นงานที่สมบูรณ์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ....
รับเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 673 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ Siwach

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ Siwach เข้าสู่ระบบ
คุยกับ Siwach
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ Siwach ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต