Jirayu .Net Freelance

Nut_Jirayu เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ

ความคิดเห็น 1 รายการ

theerapon - เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ 1 เดือนที่แล้ว
ผมกำลังทำระบบ Intelligent Thermostat, Intelligent Chiller Plant (eccentric-energy.com, fogmanth.com) หากสนใจอย่างไร ลองติดต่อมานะครับ (0844327007 ธีรพล)
Jirayu .Net Freelance
เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ด้วย C#.Net,VB.Net ใช้ระบบฐานข้อมูล Mysql หรือ Sql Server มีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ด้วย PHP,Javascript,HTML และสามารถเขียนโปรแกรม Arduino เพื่อใช้งานระบบต่างๆผ่านโปรแกรม .Net ได้ และมีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้า
Nut_Jirayu
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
123

ฟรีแลนซ์

0.0/5

Jirayu .Net Freelance โดย คุณ Nut_Jirayu

เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ด้วย C#.Net,VB.Net ใช้ระบบฐานข้อมูล Mysql หรือ Sql Server มีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ด้วย PHP,Javascript,HTML และสามารถเขียนโปรแกรม Arduino เพื่อใช้งานระบบต่างๆผ่านโปรแกรม .Net ได้ และมีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้า

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 123 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ Nut_Jirayu

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ Nut_Jirayu เข้าสู่ระบบ
คุยกับ Nut_Jirayu
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ Nut_Jirayu ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต