เภสัชกรมีประสบการณ์ รับเขียนบทความ+ภาพประกอบ

knok นักเขียน ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม

ผลงานของ knok

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ ทั่วไปและ SEO +ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

รับวาดภาพด้วยด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe (Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop)

หากลูกค้าต้องการจ้างงาน ให้เขียนบทความและใส่ภาพประกอบ จะมีรายละเอียดในอีกงาน คือ “งานเขียนบทความ” นะคะ มั่นใจได้ว่าจะเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ได้งานที่มีคุณภาพและการันตีไม่ทิ้งงานค่ะ ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าแจ้งแนวธีมของภาพที่ต้องการ และระบุว่าไฟล์ที่ต้องการ eps หรือ jpg (คิดราคาแตกต่างกัน ขั้นต่ำ 400 บาทค่ะ) ขั้นตอนที่ 2 หลังการชำระเงินตามระบบข จึงจะเริ่มทำชิ้นงาน และส่งตัวอย่างไฟล์งานให้ลูกค้าเป็น pdf ภายใน 1-2 วันเท่านั้น!!! (ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนงานที่สั่ง และความละเอียดของงาน) ขั้นตอนที่ 3 รับแก้ไขงานฟรี 1 ครั้ง โดยลูกค้ากรุณาระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างชัดเจน เพื่อความรวดเร็ว ขั้นตอนที่ 4 หากต้องการให้แก้ไขเพิ่ม ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป คิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ครั้งละ 50 บาทค่ะ ขั้นตอนที่ 5 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงจะส่งไฟล์งานจริง eps หรือ jpg ให้ตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ

เขียนบทความ SEO+ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

รับงานเขียนบทความ SEO และ ใส่ภาพประกอบบทความ (หากต้องการ) (โดยเป็นผลงานถ่ายภาพ/วาดรูปเอง ตกแต่งด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe และช่วยหาภาพประกอบบทความทั้งแบบสั่งซื้อและใช้ภาพฟรีจาก website ที่อนุญาตถูกต้อง) ในราคาที่สมเหตุสมผล มั่นใจได้ในภาพและการันตีไม่ทิ้งงานค่ะ แนวงานเขียนที่ถนัด แนวสุขภาพ วิตามิน ความงาม จิตวิทยาเชิงพุทธ ไตรกีฬาและเรื่องในกระแสสังคมที่คนสนใจ

เขียนบทความ+ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

รับงานเขียนบทความ และ ใส่ภาพประกอบบทความ (หากต้องการ) (โดยเป็นผลงานถ่ายภาพ/วาดรูปเอง ตกแต่งด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe และช่วยหาภาพประกอบบทความทั้งแบบสั่งซื้อและใช้ภาพฟรีจาก website ที่อนุญาตถูกต้อง) ในราคาที่สมเหตุสมผล มั่นใจได้ในภาพและการันตีไม่ทิ้งงานค่ะ แนวงานเขียนที่ถนัด แนวสุขภาพ วิตามิน ความงาม จิตวิทยาเชิงพุทธ ไตรกีฬาและเรื่องในกระแสสังคมที่คนสนใจ

เขียนบทความ+ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

เขียนบทความ+ขายภาพ/วาดด้วยคอมพิวเตอร์ แนวสุขภาพ ความงาม จิตวิทยา ไตรกีฬาและข่าวที่น่าสนใจ

ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
เภสัชกรมีประสบการณ์ รับเขียนบทความ+ภาพประกอบ
นกเป็นเภสัชกร จบ ป.ตรี-จุฬา, คอร์สเวิร์ค ป.โท-เอก (เภสัชวิทยา)-จุฬา,ป.โท(จิตวิทยาเชิงพุทธ)-มจร. เคยทำงานสอนมหาวิทยาลัย (ได้รางวัล) งานรพ. ร้านยา ประสบการณ์ 17 ปี เคยร่วมทีม บก.หนังสือ ปัจจุบัน รับงานเขียนบทความพร้อมภาพ + ขายรูปภาพถ่ายและวาดเอง ตกแต่งด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe ค่ะ
knok
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
346

ฟรีแลนซ์

0.0/5

เภสัชกรมีประสบการณ์ รับเขียนบทความ+ภาพประกอบ โดย คุณ knok

นกเป็นเภสัชกร จบ ป.ตรี-จุฬา, คอร์สเวิร์ค ป.โท-เอก (เภสัชวิทยา)-จุฬา,ป.โท(จิตวิทยาเชิงพุทธ)-มจร. เคยทำงานสอนมหาวิทยาลัย (ได้รางวัล) งานรพ. ร้านยา ประสบการณ์ 17 ปี เคยร่วมทีม บก.หนังสือ ปัจจุบัน รับงานเขียนบทความพร้อมภาพ + ขายรูปภาพถ่ายและวาดเอง ตกแต่งด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องของ Adobe ค่ะ
รับนักเขียน

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 346 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ knok

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ knok เข้าสู่ระบบ
คุยกับ knok
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ knok ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต