รับเขียนบทความสุขภาพ ยา โรค แนว วิชาการ ระบบ SEO

knokkc นักเขียน ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม

ผลงานของ knokkc

ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
รับเขียนบทความสุขภาพ ยา โรค แนว วิชาการ ระบบ SEO
เรียนจบคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จบปริญญาโท-ด้านจิตวิทยาเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล (เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษทั้งสถาบันรัฐบาลและเอกชน - ร้านยาเอกชน) รวมประสบการณ์ทำงาน 17 ปี แนวงานเขียนวิชาการ/แบบSEO เกี่ยวกับสุขภาพ โรค เภสัชวิทยา ยา วิตามิน อาหารเสริม การดูแลผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤต สร้างแรงบันดาลใจ และ จิตวิทยาเชิงพุทธศาสนา ถนัดงานเขียนแนววิชาการ/แบบSEO มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ชัดเจน (ถ้าต้องการให้ระบุ) ราคาค่าจ้างงาน ยึดตามจำนวนคำต่อหนึ่งบทความ นับคำโดยใช้ Micorsoft words โดยรวมนับคำในแหล่งการอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ(ถ้ามี)ด้วย (หากเป็นงานเขียนแบบ SEO กำหนด 1 keyword ต่อบทความค่ะ) ถ้าจำนวนคำไม่เกิน 500 คำ - คิด 350 บาท ถ้าจำนวนคำ 501-700 คำ - คิด 450 บาท ถ้าจำนวนคำ 701-1000 คำ - คิด 550 บาท ถ้าจำนวนคำ 1001-1501 คำ - คิด 650 บาท ถ้าจำนวนคำ 1501-2000 คำ - คิด 750 บาท ถ้าจำนวนคำมากกว่า 2000 คำ - คิด 1000 บาท
knokkc
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
31

ฟรีแลนซ์

0.0/5

รับเขียนบทความสุขภาพ ยา โรค แนว วิชาการ ระบบ SEO โดย คุณ knokkc

เรียนจบคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จบปริญญาโท-ด้านจิตวิทยาเชิงพุทธ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ปัจจุบันเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล
(เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษทั้งสถาบันรัฐบาลและเอกชน - ร้านยาเอกชน) รวมประสบการณ์ทำงาน 17 ปี

แนวงานเขียนวิชาการ/แบบSEO เกี่ยวกับสุขภาพ โรค เภสัชวิทยา ยา วิตามิน อาหารเสริม การดูแลผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤต สร้างแรงบันดาลใจ และ จิตวิทยาเชิงพุทธศาสนา

ถนัดงานเขียนแนววิชาการ/แบบSEO มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ชัดเจน (ถ้าต้องการให้ระบุ)

ราคาค่าจ้างงาน ยึดตามจำนวนคำต่อหนึ่งบทความ นับคำโดยใช้ Micorsoft words
โดยรวมนับคำในแหล่งการอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ(ถ้ามี)ด้วย

(หากเป็นงานเขียนแบบ SEO กำหนด
1 keyword ต่อบทความค่ะ)

ถ้าจำนวนคำไม่เกิน 500 คำ - คิด 350 บาท
ถ้าจำนวนคำ 501-700 คำ - คิด 450 บาท
ถ้าจำนวนคำ 701-1000 คำ - คิด 550 บาท
ถ้าจำนวนคำ 1001-1501 คำ - คิด 650 บาท
ถ้าจำนวนคำ 1501-2000 คำ - คิด 750 บาท
ถ้าจำนวนคำมากกว่า 2000 คำ - คิด 1000 บาทความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 31 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ knokkc

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ knokkc เข้าสู่ระบบ
คุยกับ knokkc
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ knokkc ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต