รับทำบัญชี ราคาถูก รวดเร็ว บริการประทับใจ

P&R Accounting บัญชี ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
รับทำบัญชี ราคาถูก รวดเร็ว บริการประทับใจ
1 จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน 2 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) 3 จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) 4 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) 5 จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภ.พ.30) 6 จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT  (ภ.ธ. 40) 7 จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน 8 จัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ 9 เซ็นต์รับรองผู้จัดทำบัญชี
P&R Accounting
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
138

ฟรีแลนซ์

0.0/5

รับทำบัญชี ราคาถูก รวดเร็ว บริการประทับใจ โดย คุณ P&R Accounting

1 จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
2 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
3 จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
4 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
5 จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภ.พ.30)
6 จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT  (ภ.ธ. 40)
7 จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
8 จัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
9 เซ็นต์รับรองผู้จัดทำบัญชี

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 138 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ P&R Accounting

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ P&R Accounting เข้าสู่ระบบ
คุยกับ P&R Accounting
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ P&R Accounting ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต