บริการรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชี

Disty World Accounting บัญชี ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
บริการรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชี
บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี 1.ยื่นแบบภาษีประจำเดือน : -จัดทำและเตรียมนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53,54 -จัดทำและเตรียมนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ภ.พ.36 2.ยื่นแบบภาษีประจำปี -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภงด.51) พร้อมการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ทั้งมี BOI และ NON BOI -จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงิน กับกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) และรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี(บอจ.5) ทาง E-filing -จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) 3.ปิดงบการเงินประจำปี -บันทึกรายการประจำวัน จัดทำสมุดรายวันซื้อ-ขาย ,สมุดรายวันจ่ายเงิน-รับเงิน -ระบบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ -ระบบบัญชีเงินสดย่อย -ระบบบัญชีแยกประเภท -งบทดลอง ,งบกำไรขาดทุน ,งบดุล ,งบกระแสเงินสด 4.บริการจัดทำระบบสต๊อก -วางระบบสต๊อกสินค้าโรงงาน (วัตถุดิบ ,สินค้าสำเร็จรูป ,งานระหว่างทำ ,และอื่นๆ) -วางระบบสต็อกสินค้าให้กับห้างสรรพาสินค้า (ฺBig C, Power Buy ,HomePro ,Makro ,Index) และระบบร้านค้าออนไลน์ lazada รวมถึงบริการวางบิลเปิดบิลขายด้วย 5.บริการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และตรวจสอบ -ตรวจสอบสินทรัพย์ประจำเดือน และประจำปี -จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ประจำเดือน 6.บริการจัดทำระบบบัญชีการเงิน -จัดทำตารางคุม Cash flow (โดยเก็บรายการรับ-จ่าย ทุกๆวัน) -จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย และระบบคุมเช็ค สนใจสามารถติดต่อได้ Line ID: tawan.ball Tel : 0888379191
Disty World Accounting
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
199

ฟรีแลนซ์

0.0/5

บริการรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดย คุณ Disty World Accounting

บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี
1.ยื่นแบบภาษีประจำเดือน :
-จัดทำและเตรียมนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53,54
-จัดทำและเตรียมนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ภ.พ.36
2.ยื่นแบบภาษีประจำปี
-จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภงด.51) พร้อมการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
-จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ทั้งมี BOI และ NON BOI
-จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงิน กับกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) และรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี(บอจ.5) ทาง E-filing
-จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
3.ปิดงบการเงินประจำปี
-บันทึกรายการประจำวัน จัดทำสมุดรายวันซื้อ-ขาย ,สมุดรายวันจ่ายเงิน-รับเงิน
-ระบบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
-ระบบบัญชีเงินสดย่อย
-ระบบบัญชีแยกประเภท
-งบทดลอง ,งบกำไรขาดทุน ,งบดุล ,งบกระแสเงินสด
4.บริการจัดทำระบบสต๊อก
-วางระบบสต๊อกสินค้าโรงงาน (วัตถุดิบ ,สินค้าสำเร็จรูป ,งานระหว่างทำ ,และอื่นๆ)
-วางระบบสต็อกสินค้าให้กับห้างสรรพาสินค้า (ฺBig C, Power Buy ,HomePro ,Makro ,Index) และระบบร้านค้าออนไลน์ lazada รวมถึงบริการวางบิลเปิดบิลขายด้วย
5.บริการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และตรวจสอบ
-ตรวจสอบสินทรัพย์ประจำเดือน และประจำปี
-จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ประจำเดือน
6.บริการจัดทำระบบบัญชีการเงิน
-จัดทำตารางคุม Cash flow (โดยเก็บรายการรับ-จ่าย ทุกๆวัน)
-จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย และระบบคุมเช็ค

สนใจสามารถติดต่อได้
Line ID: tawan.ball
Tel : 0888379191ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 199 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ Disty World Accounting

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ Disty World Accounting เข้าสู่ระบบ
คุยกับ Disty World Accounting
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ Disty World Accounting ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต