Thesis IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ งานวิจัย วิทยานิพนธ์

Thesis Easy งานบริการ ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 3 ผู้ติดตาม

ผลงานของ Thesis Easy

จัดรูปเล่ม (format) วิทยานิพนธ์

อีก 1 ความภาคภูมใจครับ ขอบคุณ คุณลูกค้ามากๆ ครับ ที่ไว้วางใจให้ทางเราจัดรูปเล่ม และปรับแก้ วิทยานิพนธ์ให้ตรงตาม format ของทางมหาวิทยาลัย จนสามารถส่งลูกค้าถึงฝั่ง จบการศึกษาระดับปริญาโท ดังที่ตั้งใจ และทันตามกำหนดเวลา เพราะเราดูแล ใส่ใจ เมื่อรับงานแล้ว ก็ทำสุดฝึมือ ไม่เคยทิ้งงาน ทิ้งลูกค้า อยู่เคียงข้างกันจน งานลูกค้าผ่านพ้นไปได้ บางวันปาเข้าไป ตี 4 เรายังนั่งทำงานให้คุณลูกค้าอยู่เลยครับ ขอบคุณครับ

จัดรูปเล่ม (format) วิทยานิพนธ์

อีก 1 ผลงานที่ภาคภูมิใจ จัดรูปเล่ม (format) วิทยานิพนธ์ ให้ลูกค้า จนวิทยานิพนธ์ของลูกค้าผ่านการอนุมัติ และสามารถยื่นขอจบการศึกษาได้ตามกำหนด เราใส่ใจและติดตามดูแลจนลูกค้าจบการศึกษาระดับปริญญาโท ขอบคุณที่ไว้วางใจครับ

จัดรูปเล่ม (format) วิทยานิพนธ์

อีก 1 ผลงานที่ภาคภูมิใจ จัดรูปเล่ม (format) วิทยานิพนธ์ ให้ลูกค้า จนวิทยานิพนธ์ของลูกค้าผ่าน จบการศึกษาระดับปริญญาโท ขอบคุณที่ไว้วางใจครับ

จัดหน้าเอกสาร จัดรูปเล่ม (Format) ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS เอกสารโปรเจค เอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ คู่มือ เอกสารอื่นๆ ประสบการณ์จัดรูปเล่มเอกสารตาม format จากหลากหลายสถาบัน มาไม่น้อยกว่า 200 เล่ม

1.รับจัดรูปแบบ รูปเล่ม จัดหน้า ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS เอกสารโปรเจค เอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ เอกสารอื่นๆ ฯลฯ ตาม Format ที่กำหนดมาให้ ติดตามแก้งานให้จนกว่าจะผ่าน ส่งงานมาประเมินราคา หรือติดต่อคุยรายละเอียดก่อนได้ครับ ต้องส่งงานด่วนติดต่อเราได้ - บริการปริ๊นใส่กระดาษ A4 พร้อมเช็คขอบกระดาษ เช็คความถูกต้องจากเอกสารที่ปริ๊นออกมาจริง หน้าต่อหน้า ก่อนส่งให้ทางไปรษณย์ ท่านสามารถนำไปส่งมหาวิทยาลัยได้เลย - บริการ Copy ลงแผ่น CD DVD จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ - บริการแก้ไขบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง Referance - บริการแก้ไขสารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง สารบัญสัญลักษ์ - บริการจัดเล่ม รูปแบบเอกสาร format บางบท หรือบางส่วน - บริการรวมไฟล์ รันเลขหน้า ใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ - บริการตรวจคำผิด ตรวจไวยกรณ์ ตรวจการย่อหน้า เคาะเว้นวรรคตอน - บริการพิมพ์ ดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS รายงานทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ แผนการสอน สื่อการสอน รายงาน วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ เอกสารอื่นๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมตรวจทางให้ตรงตามรูปแบบ format ของทางมหาลัย ราคากันเอง ประเมินราคาตามเนื้องานแต่ละเล่มครับ 2.รับถอดเทป วิดิโอ จากการสัมภาษณ์ เสียงไม่ชัด งานด่วนก็รับครับ พร้อมพิมพ์ลงใน Word ให้ รันเป็นช่วงเวลา ตามที่ถอดจากเทป หรือวิดิโอ 3.รับหาข้อมูล สำหรับทำรายงาน และรับทำงานนำเสนอต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต 4 รับทำสื่อการสอน งานนำเสนอ Power Point ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ สูตรต่างๆ

ผลงานอื่นๆ

ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ

ความคิดเห็น 1 รายการ

Thesis Easy - งานบริการ 10 เดือนที่แล้ว
จัดหน้าเอกสาร จัดรูปเล่ม (Format) ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS เอกสารโปรเจค เอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ คู่มือ เอกสารอื่นๆ ประสบการณ์จัดรูปเล่มเอกสารตาม format จากหลากหลายสถาบัน มาไม่น้อยกว่า 200 เล่ม
1.รับจัดรูปแบบ รูปเล่ม จัดหน้า ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS เอกสารโปรเจค เอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ เอกสารอื่นๆ ฯลฯ ตาม Format ที่กำหนดมาให้ ติดตามแก้งานให้จนกว่าจะผ่าน ส่งงานมาประเมินราคา หรือติดต่อคุยรายละเอียดก่อนได้ครับ ต้องส่งงานด่วนติดต่อเราได้ - บริการปริ๊นใส่กระดาษ A4 พร้อมเช็คขอบกระดาษ เช็คความถูกต้องจากเอกสารที่ปริ๊นออกมาจริง หน้าต่อหน้า ก่อนส่งให้ทางไปรษณย์ ท่านสามารถนำไปส่งมหาวิทยาลัยได้เลย - บริการ Copy ลงแผ่น CD DVD จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ - บริการแก้ไขบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง Referance - บริการแก้ไขสารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง สารบัญสัญลักษ์ - บริการจัดเล่ม รูปแบบเอกสาร format บางบท หรือบางส่วน - บริการรวมไฟล์ รันเลขหน้า ใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ - บริการตรวจคำผิด ตรวจไวยกรณ์ ตรวจการย่อหน้า เคาะเว้นวรรคตอน - บริการพิมพ์ ดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS รายงานทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ แผนการสอน สื่อการสอน รายงาน วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ เอกสารอื่นๆ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมตรวจทางให้ตรงตามรูปแบบ format ของทางมหาลัย ราคากันเอง ประเมินราคาตามเนื้องานแต่ละเล่มครับ 2.รับถอดเทป วิดิโอ จากการสัมภาษณ์ เสียงไม่ชัด งานด่วนก็รับครับ พร้อมพิมพ์ลงใน Word ให้ รันเป็นช่วงเวลา ตามที่ถอดจากเทป หรือวิดิโอ 3.รับหาข้อมูล สำหรับทำรายงาน และรับทำงานนำเสนอต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต 4 รับทำสื่อการสอน งานนำเสนอ Power Point ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ สูตรต่างๆ
Thesis IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ งานวิจัย วิทยานิพนธ์
บริการจัดหน้าเอกสาร จัดรูปเล่ม (Format) ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS เอกสารโปรเจค เอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ คู่มือ เอกสารอื่นๆ 1.รับจัดรูปแบบ รูปเล่ม จัดหน้า ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS เอกสารโปรเจค เอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ เอกสารอื่นๆ ฯลฯ ตาม Format ที่กำหนดมาให้ ติดตามแก้งานให้จนกว่าจะผ่าน ส่งงานมาประเมินราคา หรือติดต่อคุยรายละเอียดก่อนได้ครับ ต้องส่งงานด่วนติดต่อเราได้ - บริการปริ๊นใส่กระดาษ A4 พร้อมเช็คขอบกระดาษ เช็คความถูกต้องจากเอกสารที่ปริ๊นออกมาจริง หน้าต่อหน้า ก่อนส่งให้ทางไปรษณย์ ท่านสามารถนำไปส่งมหาวิทยาลัยได้เลย - บริการ Copy ลงแผ่น CD DVD จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ - บริการแก้ไขบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง Referance - บริการแก้ไขสารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง สารบัญสัญลักษ์ - บริการจัดเล่ม รูปแบบเอกสาร format บางบท หรือบางส่วน - บริการรวมไฟล์ รันเลขหน้า ใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ - บริการตรวจคำผิด ตรวจไวยกรณ์ ตรวจการย่อหน้า
Thesis Easy
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
610

ฟรีแลนซ์

0.0/5

Thesis IS ศึกษาค้นคว้าอิสระ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดย คุณ Thesis Easy

บริการจัดหน้าเอกสาร จัดรูปเล่ม (Format) ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS เอกสารโปรเจค เอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ คู่มือ เอกสารอื่นๆ
1.รับจัดรูปแบบ รูปเล่ม จัดหน้า ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ Thesis IS เอกสารโปรเจค เอกสารงานวิจัย นิตยสาร วารสาร แผ่นพับ โบวชัวร์ เอกสารอื่นๆ ฯลฯ ตาม Format ที่กำหนดมาให้ ติดตามแก้งานให้จนกว่าจะผ่าน ส่งงานมาประเมินราคา หรือติดต่อคุยรายละเอียดก่อนได้ครับ ต้องส่งงานด่วนติดต่อเราได้
- บริการปริ๊นใส่กระดาษ A4 พร้อมเช็คขอบกระดาษ เช็คความถูกต้องจากเอกสารที่ปริ๊นออกมาจริง หน้าต่อหน้า ก่อนส่งให้ทางไปรษณย์ ท่านสามารถนำไปส่งมหาวิทยาลัยได้เลย
- บริการ Copy ลงแผ่น CD DVD จัดส่งให้ทางไปรษณีย์
- บริการแก้ไขบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง Referance
- บริการแก้ไขสารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง สารบัญสัญลักษ์
- บริการจัดเล่ม รูปแบบเอกสาร format บางบท หรือบางส่วน
- บริการรวมไฟล์ รันเลขหน้า ใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ
- บริการตรวจคำผิด ตรวจไวยกรณ์ ตรวจการย่อหน้า

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 1 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 610 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ Thesis Easy

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ Thesis Easy เข้าสู่ระบบ
คุยกับ Thesis Easy
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ Thesis Easy ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต