จดทะบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Nut บัญชี ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 3 ผู้ติดตาม

ผลงานของ Nut

โปรแกรม Express

มีโปรแกรมบัญชีสำหรับบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้ลูกค้าและปิดงบการเงิน

อัตราค่าบริการทำบัญชีรายเดือน

อัตราค่าบริการทำบัญชีรายเดือนจะคิดตามปริมาณเอกสารในแต่ละเดือน ได้แก่ ใบกำกับภาษีซื้อ, ใบกำกับภาษีขาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีในแต่ละเดือน

สามารถทำงานผ่านระบบทางไกลได้

สามารถทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้ โดยการใช้ Teamviewer 1. ให้ลูกค้าดาวน์โหลดโปรแกรม Teamviewer ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ให้เข้าโปรแกรม Teamviewer จากนั้นให้ลูกค้าบอก ID และ Password ด้านซ้ายมือโปรแกรม 3. จากนั้นทางนี้ก็สามารถทำงานผ่านระบบการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้เลย 4. ให้ลูกค้าสแกนเอกสารส่งมาที่อีเมล์ จากนั้นทางนี้จะเป็นคนคีย์ข้อมูล ยื่นภาษี ต่าง ๆ ในกรณีที่ลูกค้ามีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ยื่นภาษีและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรายเดือน

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ขั้นตอนการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - รับจดทะเบียนขอรหัสผู้ใช้งานเพื่อยื่นภาษีและงบการเงินออนไลน์ - รับทำบัญชี (ยื่นภาษี ประกันสังคมรายเดือน และปิดงบการเงินรายเดือน รายปี) - ให้คำปรึกษาด้านภาษีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียด ดังนี้ - เบอร์มือถือ 062-5926138 (นัท) - E-mail : nuttapong-acc@hotmail.com

ผลงานอื่นๆ

ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
จดทะบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - จดทะเบียนขอรหัสยื่นภาษีออนไลน์ - ขอรหัสยื่นงบการเงินออนไลน์ - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง, แจ้งพนักงานเข้า-ออก, เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล - รับทำบัญชีอิสระ (ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน) - ให้คำปรึกษาเรื่อง เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและด้านภาษี
Nut
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
895

ฟรีแลนซ์

0.0/5

จดทะบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดย คุณ Nut

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียนขอรหัสยื่นภาษีออนไลน์
- ขอรหัสยื่นงบการเงินออนไลน์
- ขึ้นทะเบียนนายจ้าง, แจ้งพนักงานเข้า-ออก, เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
- รับทำบัญชีอิสระ (ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน)
- ให้คำปรึกษาเรื่อง เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและด้านภาษี

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 895 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ Nut

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ Nut เข้าสู่ระบบ
คุยกับ Nut
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ Nut ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต