System Engineer Remote and On-Site Support

MixZServ วางระบบ Network และระบบฐานข้อมูล ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 1 ผู้ติดตาม

ผลงานของ MixZServ

ติดตั้ง Computer, Server และ Setup Computer, Setup Server

ติดตั้ง Computer, Server และ Setup Computer, Setup Server
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
System Engineer Remote and On-Site Support
- ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows 7, 8 10 ตามความต้องการของลูกค้า - ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows Server 2008, 2012 - ติดตั้งระบบปฎิบัติการ CentOS - แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของ ระบบปฎิบัติการ Windows 7, 8 10 ตามความต้องการของลูกค้า - แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของ ระบบปฎิบัติการ Windows Server 2008, 2012,2016 - แก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ - ออกแบบการใช้งานภายในออฟฟิต Network, Internet, Infrastructure Server
MixZServ
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
326

ฟรีแลนซ์

0.0/5

System Engineer Remote and On-Site Support โดย คุณ MixZServ

- ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows 7, 8 10 ตามความต้องการของลูกค้า
- ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows Server 2008, 2012
- ติดตั้งระบบปฎิบัติการ CentOS
- แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของ ระบบปฎิบัติการ Windows 7, 8 10 ตามความต้องการของลูกค้า
- แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของ ระบบปฎิบัติการ Windows Server 2008, 2012,2016
- แก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
- ออกแบบการใช้งานภายในออฟฟิต Network, Internet, Infrastructure Server

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 326 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ MixZServ

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ MixZServ เข้าสู่ระบบ
คุยกับ MixZServ
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ MixZServ ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต