cms responsive web,รับอัพรูปlnwshop,ดูแลแฟนเพจ,

updateyourweb ทำเว็บไซต์ ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 0 ผู้ติดตาม

ผลงานของ updateyourweb

https://www.facebook.com/krasob.co.th/ เพจที่เป็นแอดมินเพจ

https://www.facebook.com/krasob.co.th/

ผลงานการดูแลแฟนเพจ

https://www.facebook.com/sale.department.mbmakeweb/

ผลงานดูแลแฟนเพจ

https://www.facebook.com/bangkruaipolybags/

1,350บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจช่วงเช้าวันธรรมดา05.00น.-11.00น.พร้อมลงภาพ

1,350 บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจช่วงเช้าวันธรรมดา05.00น.-11.00น.พร้อมลงภาพ1000ใบ อัพรูปลงigฟรีวันละ2รูปพร้อมติด #keyword 1 ตัว #จังหวัดของร้านเจ้าของig #ตำแหน่งของร้านเจ้าของigที่เป็นที่สังเกตุ 1 แห่ง เช่น #centralworld #ชื่อร้าน #thailand

1,130 บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจวันหยุด/วันนขัตฤกษ์ ช่วงเช้า05.00น.-11.00น.พร้อมลงรูปภาพและสร้างบทความ

1,130 บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจช่วงเช้าวันธรรมดา05.00น.-11.00น.พร้อมลงภาพ1000ใบ สร้างบทความโดยแชร์มาจากที่อื่น3บทความ/วัน อัพรูปลงigฟรีวันละ2รูปพร้อมติด #keyword 1 ตัว #จังหวัดของร้านเจ้าของig #ตำแหน่งของร้านเจ้าของigที่เป็นที่สังเกตุ 1 แห่ง เช่น #centralworld #ชื่อร้าน #thailand

1,050 บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนขัตฤกษ์ ช่วงเช้า05.00น.-11.00น.พร้อมลงรูปภาพ

1,050 บ/เดือน ดูแลแฟนเพจช่วงเช้าวันหยุด05.00น.-11.00น.พร้อมลงภาพ1000ใบ อัพรูปลงigฟรีวันละ2รูปพร้อมติด #keyword 1 ตัว #จังหวัดของร้านเจ้าของig #ตำแหน่งของร้านเจ้าของigที่เป็นที่สังเกตุ 1 แห่ง เช่น #centralworld #ชื่อร้าน #thailand

2,450บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจวันธรรมดาช่วงกลางคืน17.00น.-21.00น.พร้อมลงรูปภาพ

2,450บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจช่วงเช้าวันธรรมดา17.00น.-21.00น.พร้อมลงภาพ1000ใบ อัพรูปลงigฟรีวันละ2รูปพร้อมติด #keyword 1 ตัว #จังหวัดของร้านเจ้าของig #ตำแหน่งของร้านเจ้าของigที่เป็นที่สังเกตุ 1 แห่ง เช่น #centralworld #ชื่อร้าน #thailand

2,670 บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจวันธรรมดาช่วงกลางคืน17.00น.-21.00น.พร้อมลงรูปภาพและสร้างบทความ

2,670บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจช่วงเช้าวันธรรมดา17.00น.-21.00น.พร้อมลงภาพ1000ใบ สร้างบทความโดยแชร์มาจากที่อื่น3บทความ/วัน อัพรูปลงigฟรีวันละ2รูปพร้อมติด #keyword 1 ตัว #จังหวัดของร้านเจ้าของig #ตำแหน่งของร้านเจ้าของigที่เป็นที่สังเกตุ 1 แห่ง เช่น #centralworld #ชื่อร้าน #thailand

1,350 บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจวันธรรมดาช่วงบ่าย11.00น.-15.00น.พร้อมลงรูปภาพ

1,350บ/เดือน ดูแลแฟนเพจช่วงเช้าวันธรรมดา11.00น.-15.00น.พร้อมลงภาพ1000ใบ อัพรูปลงigฟรีวันละ2รูปพร้อมติด #keyword 1 ตัว #จังหวัดของร้านเจ้าของig #ตำแหน่งของร้านเจ้าของigที่เป็นที่สังเกตุ 1 แห่ง เช่น #centralworld #ชื่อร้าน #thailand

1,570บาท/เดือน ดูแลแฟนเพจวันธรรมดาช่วงบ่ายวันธรรมดา11.00น.-15.00น.พร้อมลงรูปและสร้างบทความ

1,570บ/เดือน ดูแลแฟนเพจช่วงเช้าวันธรรมดา11.00น.-15.00น.พร้อมลงภาพ1000ใบ สร้างบทความโดยแชร์มาจากที่อื่น3บทความ/วัน อัพรูปลงigฟรีวันละ2รูปพร้อมติด #keyword 1 ตัว #จังหวัดของร้านเจ้าของig #ตำแหน่งของร้านเจ้าของigที่เป็นที่สังเกตุ 1 แห่ง เช่น #centralworld #ชื่อร้าน #thailand

1,570บ/เดือนดูแลแฟนเพจช่วงเช้าวันธรรมดา05.00น.-11.00น.พร้อมลงภาพสินค้าและสร้างบทความ

1,570บ/เดือน ดูแลแฟนเพจช่วงเช้าวันธรรมดา05.00น.-11.00น.พร้อมลงภาพ1000ใบ สร้างบทความโดยแชร์มาจากที่อื่น3บทความ/วัน อัพรูปลงigฟรีวันละ2รูปพร้อมติด #keyword 1 ตัว #จังหวัดของร้านเจ้าของig #ตำแหน่งของร้านเจ้าของigที่เป็นที่สังเกตุ 1 แห่ง เช่น #centralworld #ชื่อร้าน #thailand

รับลงสินค้าในเวบlnwshop กรณีรูปสินค้ามีจำนวนมากกว่า200รูป

( ลงรูปสินค้า 10บ./รูป ไม่ถึง100รูป 15บ./รูป มากกว่า200รูป 50บาท/รายการ ) ในที่นี้คือ กรณีรูปสินค้ามีจำนวนเกิน200รูป ลงสินค้า50บาท/รายการ นับที่รายการสินค้าลงจึงรูปได้ไม่อั้น นับจำนวนจากจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดทุกหมวด ยกตัวอย่าง สินค้า: เครื่องใช้ไฟฟ้า หมวด: 1.ตู้เย็น..............10รายการ 50รูป 2.เครื่องซักผ้า...10รายการ 50รูป 3.เครื่องล้างจาน.10รายการ 50รูป 4.เครื่องดูดควัน..5รายการ 50รูป 5.เตารีด..............5รายการ 20รูป ราคาสุทธิ: 40รายการx50บ.=2,000บ. ( ถ้านับจำนวนรูป ราคาจะอยู่ที่2,200 บ.) ตัวอย่างผู้ใช้บริการ http://updateyourweb.lnwshop.com/product/1/www-krasobs-lnwshop-com http://www.krasobs.lnwshop.com/ เงื่อนไข 1.ก่อนเริ่มทำงาน ส่งข้อมูลสินค้าครบถ้วน อาทิ รูปสินค้าและ ข้อมูลสินค้ารายละเอียดสินค้า 2.รูปสินค้ารับเพียงรูปสินค้าพร้อมลง ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติม อาทิ ปรับขนาด ลายน้ำ เป็นต้น 3. รูปสินค้า ขนาด 2mb/รูป 4.รูปสินค้า100 รูป : ระยะเวลาทำงาน2วัน 5. รับข้อมูล รูป,หมวด,รายชื่อ,ราคา,รหัสสินค้า, ทางช่องทางติดต่อเท่านั้น กรุณาติดต่องาน สรุป/แก้ไข/คอมเม้นท์/อื่นๆ ทางช่องทางติดต่อของทางเว็บคนกลาง เพื่อการส่งงานที่ตรงเวลาและครบถ้วนไม่ผิดพลาด 6.ส่งสินค้าแยกเป็นไฟล์ตามหมวด 7.กรณีเจ้าของงาน เป็นตัวแทนจำหน่ายนำรูปสินค้ามาจากเว็บสินค้า -แจ้งlinkสินค้าที่ต้องการ -แจ้งจำนวนรูปที่ต้องการลงในเว็บ กำหนดส่ง 1. 100 รูป : ระยะเวลาทำงาน24ชั่วโมง ชำระค่าบริการผ่านคนกลาง

รับลงสินค้าในเวบlnwshop รูปสินค้ามีจำนวนมากกว่า100น้อยกว่า200รูป

( ลงรูปสินค้า 10บ./รูป ไม่ถึง100รูป 15บ./รูป มากกว่า200รูป 50บาท/รายการ ) ในที่นี้คือ กรณีรูปสินค้ามีจำนวนระหว่าง 100รูป แต่ไม่เกิน200รูป นับจำนวนรูปภาพ จากจำนวนรูปทั้งหมดที่ส่งมาครบถ้วนก่อนเริ่มงาน ดังนั้น ในแต่ละรายการสินค้าไม่จำกัดจำนวนรูปค่ะ เพราะเราอยากให้รายละเอียดสินค้าของท่านในแต่ละรายการมีความสมบูรณ์น่าสนใจในการนำเสนอสินค้าของท่าน ตัวอย่างผู้ใช้บริการ http://updateyourweb.lnwshop.com/product/1/www-krasobs-lnwshop-com http://www.krasobs.lnwshop.com/ เงื่อนไข 1.ก่อนเริ่มทำงาน ส่งข้อมูลสินค้าครบถ้วน อาทิ รูปสินค้าและ ข้อมูลสินค้ารายละเอียดสินค้า 2.รูปสินค้ารับเพียงรูปสินค้าพร้อมลง ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติม อาทิ ปรับขนาด ลายน้ำ เป็นต้น 3. รูปสินค้า ขนาด 2mb/รูป 4.รูปสินค้า100 รูป : ระยะเวลาทำงาน2วัน 5. รับข้อมูล รูป,หมวด,รายชื่อ,ราคา,รหัสสินค้า, ทางช่องทางติดต่อเท่านั้น กรุณาติดต่องาน สรุป/แก้ไข/คอมเม้นท์/อื่นๆ ทางช่องทางติดต่อของทางเว็บคนกลาง เพื่อการส่งงานที่ตรงเวลาและครบถ้วนไม่ผิดพลาด 6.ส่งสินค้าแยกเป็นไฟล์ตามหมวด 7.กรณีเจ้าของงาน เป็นตัวแทนจำหน่ายนำรูปสินค้ามาจากเว็บสินค้า -แจ้งlinkสินค้าที่ต้องการ -แจ้งจำนวนรูปที่ต้องการลงในเว็บ กำหนดส่ง 1. 100 รูป : ระยะเวลาทำงาน24ชั่วโมง ชำระค่าบริการผ่านคนกลาง
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
cms responsive web,รับอัพรูปlnwshop,ดูแลแฟนเพจ,
จัดเลเอาท์ ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมที่จำหน่ายที่ https://www.facebook.com/MBmakeweb.official/ อัพเดทดูแลเว็บไซต์ในเครือเว็บไซท์ที่จัดจำหน่าย
updateyourweb
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
965

ฟรีแลนซ์

0.0/5

cms responsive web,รับอัพรูปlnwshop,ดูแลแฟนเพจ, โดย คุณ updateyourweb

จัดเลเอาท์ ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมที่จำหน่ายที่ https://www.facebook.com/MBmakeweb.official/ อัพเดทดูแลเว็บไซต์ในเครือเว็บไซท์ที่จัดจำหน่าย

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 965 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ updateyourweb

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ updateyourweb เข้าสู่ระบบ
คุยกับ updateyourweb
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ updateyourweb ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต