รับจ้างพิมพ์งานเอกสาร พิสูจน์อักษรทุกรูปแบบ

looneytooning อื่นๆ ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 1 ผู้ติดตาม

ผลงานของ looneytooning

ตัวอย่างการออกแบบสไลด์ PowerPoint

เป็นสไลด์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในวิชาเรียนระดับปริญญาตรี

ตัวอย่างการพิมพ์งานวิจัย

ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
รับจ้างพิมพ์งานเอกสาร พิสูจน์อักษรทุกรูปแบบ
▶ รายละเอียดงาน - รับพิมพ์งานด่วน - รับพิมพ์งานเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทุกรูปแบบ - ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงโปรแกรม Microsoft Word - รับออกแบบสไลด์ Microsoft PowerPoint - รับพิสูจน์อักษร ตรวจทาน แก้ไขงานพิมพ์ ภาษาไทยทุกรูปแบบ ▶ อัตราค่าบริการ - พิมพ์งานภาษาไทย จำนวน 20 หน้า 250 บาท - พิมพ์งานภาษาอังกฤษ จำนวน 15 หน้า 250 บาท - ทำสไลด์ PowerPoint จำนวน 10 สไลด์ 250 บาท - พิสูจน์อักษรขนาด A4 หน้าละ 10 บาท - งานเร่งด่วน (ภายใน 24 ชม.) +100 บาทขึ้นไป ▶ ระยะเวลาการส่งงาน - ระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน - หรือขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับ ▶ ลักษณะการส่งงาน - ส่งเป็นไฟล์ .docx .pdf .pptx ทางอีเมล์ - หากส่งทางไปรษณีย์ รบกวนสอบถาม เพิ่มเติมค่ะ ▶ รายละเอียดเพิ่มเติม - ยินดีตรวจแก้ไขงานฟรีตลอดการว่าจ้าง ตามความต้องการของลูกค้า
looneytooning
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
179

ฟรีแลนซ์

0.0/5

รับจ้างพิมพ์งานเอกสาร พิสูจน์อักษรทุกรูปแบบ โดย คุณ looneytooning

▶ รายละเอียดงาน
- รับพิมพ์งานด่วน
- รับพิมพ์งานเอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์
บทความทุกรูปแบบ
- ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ลงโปรแกรม Microsoft Word
- รับออกแบบสไลด์ Microsoft PowerPoint
- รับพิสูจน์อักษร ตรวจทาน แก้ไขงานพิมพ์
ภาษาไทยทุกรูปแบบ

▶ อัตราค่าบริการ
- พิมพ์งานภาษาไทย จำนวน 20 หน้า
250 บาท
- พิมพ์งานภาษาอังกฤษ จำนวน 15 หน้า
250 บาท
- ทำสไลด์ PowerPoint จำนวน 10 สไลด์
250 บาท
- พิสูจน์อักษรขนาด A4 หน้าละ 10 บาท
- งานเร่งด่วน (ภายใน 24 ชม.)
+100 บาทขึ้นไป

▶ ระยะเวลาการส่งงาน
- ระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน
- หรือขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับ

▶ ลักษณะการส่งงาน
- ส่งเป็นไฟล์ .docx .pdf .pptx ทางอีเมล์
- หากส่งทางไปรษณีย์ รบกวนสอบถาม
เพิ่มเติมค่ะ

▶ รายละเอียดเพิ่มเติม
- ยินดีตรวจแก้ไขงานฟรีตลอดการว่าจ้าง
ตามความต้องการของลูกค้า

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 179 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ looneytooning

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ looneytooning เข้าสู่ระบบ
คุยกับ looneytooning
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ looneytooning ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต