พัฒนาโปรแกรมด้วย VB6 หาข้อผิดพลาดขององค์กร

ผู้รับใช้เทคโนโลยี เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 1 ผู้ติดตาม

ผลงานของ ผู้รับใช้เทคโนโลยี

Ruampat Series CIPN

Program : Ruampat Series CIPN วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เป็นสื่อกลางจัดเตรียมข้อมูล HIS ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อนำไปทำเรื่องขึ้นทะเบียนขอเบิก ทีมพัฒนา คุณวราภรณ์ (พี่กบ) ที่ปรึกษาโครงการ คุณเพ็ญพร (พี่แอล) พยาบาลวิชาชีพ – Bill Group คุณสุธิดา (น้องอุ๊ย) เภสัชกร – Drug Catalog คุณณัฎยาภรณ์ (น้องตุ๊กติ๊ก) พยาบาลวิชาชีพ – PAA , PDA คุณฐเดช (เจเล่ย์) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ – Programmer

Program : Ruampat Series JPAD

Program : Ruampat Series JPAD วัตถุประสงค์ของโปรแกรม ต้องการให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงการดูแลใส่ใจ ซึ่งเป็นที่ๆระบายความรู้สึกต่อโรงพยาบาล ผมเองได้เห็น Project นี้จากโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ เกริ่นนำ ความรู้สึกของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความประทับใจหรือไม่ประทับใจภายหลังจากการได้รับบริการโดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่มีต่อการบริการ

Program : Ruampat Series PhamaRobot

Program : Ruampat Series PhamaRobot วัตถุประสงค์ของโปรแกรม Interface ข้อมูลจาก HIS โรงพยาบาลเข้าสู่ระบบปฎิบัติการของ Robot เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ แบบ Real Times หลักการและเหตุผล ทีมเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ ติดต่อ Programmer HIS เพื่อทำ Interface ซึ่งคิวทำของทีม HIS ยาวอีก 3 เดือน และมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากซึ่งไม่ทันส่งงานแน่นอน ทีมเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติต้องการขึ้นงานภายใน 7 วัน (Deadline) ผมจึงได้ร่วมทีมเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ เพื่อทำ Interface HIS –> Robot Technology Phama Robot Interface อย่างช้า ตรวจทานความสัมพันธ์ข้อมูลทุกจุด เพื่อให้ข้อมูล Robot ถูกต้อง 100% เขียนระบบ Gen เพื่อเลียนแบบการทำงานของ HIS ย้อนกลับเพื่อดู History ยา One Day ที่เปลี่ยนสถาณะเป็น ยา Continue ใช้เทคโนโลยี Distributed Transactions เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

Ruampat Series

โครงสร้างระบบสนับสนุนภาระกิจงานโรงพยาบาล ที่พัฒนาขึ้นปี 2015-2016

Program : Ruampat Series AutoConnect

Program : Ruampat Series AutoConnect วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีอินเตอร์เน็ตใช้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะ โดยทางโรงพยาบาลได้เปิดช่องทางให้บุคคลกรภายนอกสามารถ Remote เข้าควบคุมเครื่องได้ผ่านระบบ Teamviewer แต่ติดปัญหาระบบรักษาความปลอดภัยของทางโรงพยาบาลเองคืออินเตอร์เน็ตปิดตัวลงหลังจากเข้าระบบนาน 6 ชั่วโมง การ Remote จึงไม่ต่อเนื่องต้องคอยโทรบอกเพื่อให้ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่เสมอ โปรแกรม AutoConnect จึงทำหน้าที่ตอบโจษณ์ในส่วนนี้

Ruampat Series MENU

Program : Ruampat Series MENU วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพรวมของโปรแกรมทั้งหมดและเลือกเข้าใช้งานได้ง่าย เพื่อเป็นจุดสกัดโปรแกรมย่อยที่ยังไม่ปรับปรุงล่าสุด ได้ทำการตรวจสอบรุ่นเสียก่อน

Program : Ruampat Series VersionCheck

Program : Ruampat Series VersionCheck วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เพื่อแจกจ่ายโปรแกรมที่ Programmer พัฒนาเสร็จแล้วสู่เครื่องลูกข่าย เพื่อง่ายต่อการจัดการบริหารจัดการ โดยไม่ต้องเดิน Setup ใหม่ทุกเครื่อง

Program uShare Server

Program uShare (บัญชีจัดการเจ้ามือหวย แม่ข่าย) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เพื่อลดความผิดพลาดในการคำนวณผิดพลาดของบุคลากร โอกาสผิดพลาดจากโปรแกรมคิดเป็น 0% เพื่อรองรับปริมาณตัวเลขและลูกค้าในปริมาณมากได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงของตัวเลขที่ เจ้ามือรับเข้ามา ด้วยฟังชั่น วิเคราะห์ และ กราฟ การบริหารงานง่ายขึ้นเพราะโปรแกรมทำงานเป็นระบบ munti user ทุกคนในหน่วยงาน สามารถทราบข้อมูลสำคัญในแต่ละตำแหน่งได้หมด ในกรณีต้องการหลักฐาน ระบบสามารถ พิมพ์เอกสาร ได้

Program DatServer & Net Sent Cilent (Fax Online)

Program DatServer & Net Sent Cilent (Fax Online) (โปรแกรมส่งไฟล์เอกสารอัตโนมัติ “Dat” คือชื่อผู้ใช้โปรแกรมฝั่ง Server) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการส่ง Fax ในแต่ละครั้ง ความเร็วในการส่ง Fax Online แต่ละครั้งเร็วมากเพียง 6 วินาทีต่อ 1 แผ่น (ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ต) ซึ่งรวดเร็วกว่าการส่ง Fax โดยปกติ และ ไม่จำเป็นต้องรอให้เอกสารเยอะๆ ในการส่งต่อครั้งอีกแล้ว หลักการทำงาน โปรแกรม Net Sent Cilent จะทำการสั่งงานให้เครื่อง Scanner ทำงานเพื่อดึงรูปภาพที่ได้ ทำการแปลงภาพสีเป็นขาว-ดำ และจะส่งข้อมูลภาพที่ได้ให้โปรแกรม DatServer โปรแกรม DatServer รับข้อมูลภาพ ทำการส่งข้อมูลภาพไปยังเครื่อง Printer เพื่อ พิมพ์ภาพที่ได้อัตโนมัติ ต่อไป ผลการดำเนินการ หลังจากใช้โปแกรมส่งเอกสารผ่านอินเตอร์เน็ตปรากฎว่า ลดเงินค่า Fax ลงประมาณ 80% ต่อวัน

Program MManager

Program MManager วัตถุประสงค์ของโปรแกรม อำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจงาน (โปรโมทเวป) หลักการทำงาน ลูกทีมงานโปรโมทส่งข้อมูลเวปไซด์ ที่โปรโมทเวปเรียบร้อยแล้วมาให้ เจ้าหน้าที่ จึงโหลดข้อมูลดังกล่าว เข้าสู่โปรแกรม MManager เพื่อตรวจสอบ และแสดงผลสรุปเมื่อเสร็จงานเป็น Text File เพื่อยืนยันการตรวจสอบงานให้แก่ลูกทีม

Program M2A(Cover Data)

Program M2A (Cover Data) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม ข้ามขีดจำกัดของข้อมูลในตลาดหุ้น Forex , Set ที่ผูกขาดกับเครื่องมือวิเคราะห์ ที่ โบรคเกอร์จัดไว้ให้ โดย Import ข้อมูลมายังเครื่องมือวิเคราะห์สากล Advance Get (โปรแกรมวิเคราะห์หุ้น)

Program CFBot Auto Update

Program CFBot Auto Update (พัฒนาต่อเนื่องจากโปรแกรม CFBot) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เนื่องจากปัญหาเมื่อผู้ใช้งานใช้ CFBot Version ล้าหลังอยู่จึงพัฒนาโปรแกรม Update อัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นของบอท เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบอทที่พัฒนาแล้ว ใหม่อยู่เสมอ

Program Host Manager Camfrog

Program Host Manager Camfrog (โปรแกรมบริหาร Server Camfrog) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม บริหารการเช่าใช้งาน Remote Desktop (RDP) ป้องกันการเปิดโปรแกรมอื่นที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ ป้องกันการปรับลิมิตห้อง ป้องกันการเปลี่ยนชื่อห้อง ป้องกันการเปิดโปรแกรมซ้อน กำหนดลงทะเบียนเพื่อปิดใช้งานอัตโนมัติ เมื่อหมดเวลาเช่าใช้งานหมดปัญหาการใช้งานเกินเวลา หลักการทำงาน โปรแกรมจะเข้าตรวจสอบ Process ณ ปัจจุบันเพื่อตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ โปรแกรมจะปิดตัวลงเอง (Logoff) เมื่อมีการบุกรุกข้อกำหนดและแจ้งผลการบุกรุกแก่ผู้ควบคุม

Program CFLog (Spy Bot Chat Log)

Program CFLog (Spy Bot บันทึกบทสนทนาข้อความส่วนตัวของโปรแกรม Camfrog , MSN) หลักการทำงาน – โปรแกรมจะตรวจสอบหน้าต่างบทสนธนา Camfrog , MSN และบันทึกบทสนทนา

Program CFBot (Thai Automatic Camfrog Bot)

Program CFBot (Thai Automatic Camfrog Bot) (บอทแคมฟรอกพันธ์ไทย) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้เล่นโปรแกรม Camfrog เพื่อศึกษาหลักการเขียนของมูลเชิง OOP เพื่อช่วยประหยัดเงินผู้เล่นโปรแกรม Camfrog ในการซื้อบอทจากต่างประเทศ หลักการทำงาน ก่อนเข้าถึง Main หลักของโปรแกรมบอทแคมฟลอกพันธ์ไทย ได้ถูกขั้นโปรแกมด้วยโปรแกรม Update จึงมีการตรวจสอบ Version ที่ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอก่อนเข้าการใช้งาน เมื่อถึงหน้า Main หลักโปรแกรมจะบังคับ Login ซึ่ง User ก็คือ สมาชิกของเวปบอร์ด com นั่นเอง บอทจะอ่านค่า Handle หน้าจอของโปรแกรม Camfrog เพื่อเรียนรู้ค่าชิ้นส่วนต่างๆในโปรแกรม และเข้าสั่งการควบคุมโปรแกรมเป้าหมาย เหมือนดังผู้ใช้งาน กำลังใช้งานอยู่จริงในขณะนั้น

Program Car – Student Project

โปรแกรม จัดการฐานข้อมูลสำหรับอู่ซ่อมรถ (Student Project) ผู้ผลิต : นายฐเดช บุญศิริโยธิน วัตถุประสงค์ของโปรแกรม เพื่อความสะดวกในการหาหลักฐานข้อมูล หรือ เอกสารการเคลมประกันซึ่งเหมาะกับอู่ที่มีจำนวนลูกค้ามากขึ้นและมีเอกสารมากขึ้นเรื่อยๆ หลักการทำงาน โปรแกรมทำงานในหน้าต่างแบบ MDI Form มีหน้าต่างให้กรอกข้อมูล ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารรถ แล้วบันทึกข้อมูลลงใน SQL
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
พัฒนาโปรแกรมด้วย VB6 หาข้อผิดพลาดขององค์กร
ผมเริ่มหลงไหลการเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ 9 ขวบ จนปัจจุบัน หากองค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีที่ผมถนัดแล้วละก็...เกิน 100% ผมจะพัฒนาให้ดีที่สุดครับ ท่านสามารถดูผลงานทั้งหมดได้ที่ http://portfolio.boonsiriyotin.com/
ผู้รับใช้เทคโนโลยี
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
164

ฟรีแลนซ์

0.0/5

พัฒนาโปรแกรมด้วย VB6 หาข้อผิดพลาดขององค์กร โดย คุณ ผู้รับใช้เทคโนโลยี

ผมเริ่มหลงไหลการเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ 9 ขวบ จนปัจจุบัน หากองค์กรของท่านใช้เทคโนโลยีที่ผมถนัดแล้วละก็...เกิน 100% ผมจะพัฒนาให้ดีที่สุดครับ

ท่านสามารถดูผลงานทั้งหมดได้ที่
http://portfolio.boonsiriyotin.com/

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 164 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ ผู้รับใช้เทคโนโลยี

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ ผู้รับใช้เทคโนโลยี เข้าสู่ระบบ
คุยกับ ผู้รับใช้เทคโนโลยี
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ ผู้รับใช้เทคโนโลยี ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต