รับออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม รับเหมาจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์

PatYa Landscape สถาปนิกและวิศวกร ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 5 ผู้ติดตาม

ผลงานของ PatYa Landscape

ผลงานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม

ผลงานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม ที่พักตากอากาศรีสอร์ต สไตล์แคมปิ้ง "Gypsy Camping" 2018 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดย PatYa Landscape เราบริการรับออกแบบโดยลงไปดูสถานที่จริง และเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

ปางช้าง แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ปางช้าง แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ปางช้าง แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ปางช้าง แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปางช้าง แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลงานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm) เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผลงานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยขนาดใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการ แกรนด์ ไดมอนต์ ลานนา จ.เชียงใหม่

โครงการ แกรนด์ ไดมอนต์ ลานนา จ.เชียงใหม่

โครงการ แกรนด์ ไดมอนต์ ลานนา จ.เชียงใหม่

โครงการ แกรนด์ ไดมอนต์ ลานนา จ.เชียงใหม่

โครงการ แกรนด์ ไดมอนต์ ลานนา จ.เชียงใหม่

งานออกแบบวางผังโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

Landscape AKHA TOURIST HUB จ.เชียงราย

ผลงานออกแบบรีสอร์ต แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเกษตร

รีสอร์ตบ้านไม้ชายทุ่ง จ.เชียงใหม่

รีสอร์ตบ้านไม้ชายทุ่ง จ.เชียงใหม่

รีสอร์ตบ้านไม้ชายทุ่ง จ.เชียงใหม่

รีสอร์ตบ้านไม้ชายทุ่ง จ.เชียงใหม่

รีสอร์ตบ้านไม้ชายทุ่ง จ.เชียงใหม่

รีสอร์ตบ้านไม้ชายทุ่ง จ.เชียงใหม่

รีสอร์ตบ้านไม้ชายทุ่ง จ.เชียงใหม่

ผลงานออกแบบ landscape บ้านไม้ชายทุ่ง จ.เชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ตเชิงการเกษตร

Home Landscape

Home Landscape งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านหรู จังหวัดเชียงใหม่

Home Landscape

Home Landscape งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านหรู จังหวัดเชียงใหม่

Home Landscape

Home Landscape งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านหรู จังหวัดเชียงใหม่

Home Landscape

Home Landscape งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านหรู จังหวัดเชียงใหม่

Home Landscape

Home Landscape งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านหรู จังหวัดเชียงใหม่

Home Landscape

Home Landscape งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านหรู จังหวัดเชียงใหม่

The Chiangmai Complex

The Chiangmai Complex ย่านช้อปปิ้ง หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม ลานกิจกรรมอเนกประสงค์

The Chiangmai Complex

The Chiangmai Complex ย่านช้อปปิ้ง หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม ลานกิจกรรมอเนกประสงค์

The Chiangmai Complex

The Chiangmai Complex ย่านช้อปปิ้ง หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม ลานกิจกรรมอเนกประสงค์

The Chiangmai Complex

The Chiangmai Complex ย่านช้อปปิ้ง หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม ลานกิจกรรมอเนกประสงค์

The Chiangmai Complex

The Chiangmai Complex ย่านช้อปปิ้ง หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม ลานกิจกรรมอเนกประสงค์

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย)

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย) งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยเวทีกลางแจ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารเรือนกระจกแสดงพันธ์ุไม้ สวนไม่ดอกกลางแจ้ง รีสอร์ต อาคารเพาะพันธุ์ไม้ ฯลฯ

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย)

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย) งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยเวทีกลางแจ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารเรือนกระจกแสดงพันธ์ุไม้ สวนไม่ดอกกลางแจ้ง รีสอร์ต อาคารเพาะพันธุ์ไม้ ฯลฯ

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย)

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย) งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยเวทีกลางแจ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารเรือนกระจกแสดงพันธ์ุไม้ สวนไม่ดอกกลางแจ้ง รีสอร์ต อาคารเพาะพันธุ์ไม้ ฯลฯ

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย)

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย) งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยเวทีกลางแจ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารเรือนกระจกแสดงพันธ์ุไม้ สวนไม่ดอกกลางแจ้ง รีสอร์ต อาคารเพาะพันธุ์ไม้ ฯลฯ

ESP project (พื้นที่สำนักงาน โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

ESP project พื้นที่สำนักงาน โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงาน ที่พักเจ้าหน้าที่ สวนพักผ่อน ฯลฯ

ESP project (พื้นที่สำนักงาน โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

ESP project พื้นที่สำนักงาน โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงาน ที่พักเจ้าหน้าที่ สวนพักผ่อน ฯลฯ

ESP project (พื้นที่สำนักงาน โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

ESP project พื้นที่สำนักงาน โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบอาคารสำนักงาน ที่พักเจ้าหน้าที่ สวนพักผ่อน ฯลฯ

Home Landscape

Home Landscape งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านหรู จังหวัดเชียงใหม่

Home Landscape

Home Landscape งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านหรู จังหวัดเชียงใหม่

Home Landscape

Home Landscape งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านหรู จังหวัดนครราชสีมา

Home Landscape

Home Landscape งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมบ้านหรู จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเทศโอมาน

งานวางผังภูมิสถาปัตยกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเทศโอมาน - งานนำเสนอ

ESSO (ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่)

ESSO ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ จังหวัดลำพูน งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม สุดทันสมัย พร้อมรับเหมาจัดสวนในส่วนแลนด์สเคปทั้งหมด

ESSO (ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่)

ESSO ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ จังหวัดลำพูน งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม สุดทันสมัย พร้อมรับเหมาจัดสวนในส่วนแลนด์สเคปทั้งหมด

ESSO (ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่)

ESSO ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ จังหวัดลำพูน งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม สุดทันสมัย พร้อมรับเหมาจัดสวนในส่วนแลนด์สเคปทั้งหมด

ESSO (ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่)

ESSO ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ จังหวัดลำพูน งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม สุดทันสมัย พร้อมรับเหมาจัดสวนในส่วนแลนด์สเคปทั้งหมด

ESSO (ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่)

ESSO ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ จังหวัดลำพูน งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม สุดทันสมัย พร้อมรับเหมาจัดสวนในส่วนแลนด์สเคปทั้งหมด

ESSO (ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่)

ESSO ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ จังหวัดลำพูน งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม สุดทันสมัย พร้อมรับเหมาจัดสวนในส่วนแลนด์สเคปทั้งหมด

The Astra Condo

The ASTRA THE GEM OF THE NORTH BY ORNSIRIN #Landscape design: PatYa Landscape #co-working with Tissus design studio

The Astra Condo

The ASTRA THE GEM OF THE NORTH BY ORNSIRIN #Landscape design: PatYa Landscape #co-working with Tissus design studio

The Astra Condo

The ASTRA THE GEM OF THE NORTH BY ORNSIRIN #Landscape design: PatYa Landscape #co-working with Tissus design studio

The Astra Condo

The ASTRA THE GEM OF THE NORTH BY ORNSIRIN #Landscape design: PatYa Landscape #co-working with Tissus design studio

The Astra Condo

The ASTRA THE GEM OF THE NORTH BY ORNSIRIN #Landscape design: PatYa Landscape #co-working with Tissus design studio

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย)

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย) งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยเวทีกลางแจ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารเรือนกระจกแสดงพันธ์ุไม้ สวนไม่ดอกกลางแจ้ง รีสอร์ต อาคารเพาะพันธุ์ไม้ ฯลฯ

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย)

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย) งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยเวทีกลางแจ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารเรือนกระจกแสดงพันธ์ุไม้ สวนไม่ดอกกลางแจ้ง รีสอร์ต อาคารเพาะพันธุ์ไม้ ฯลฯ

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย)

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย) งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยเวทีกลางแจ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารเรือนกระจกแสดงพันธ์ุไม้ สวนไม่ดอกกลางแจ้ง รีสอร์ต อาคารเพาะพันธุ์ไม้ ฯลฯ

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย)

Chiangrai Flower Garden (โครงการดอกไม้เชียงราย) งานออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย เวทีกลางแจ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารเรือนกระจกแสดงพันธ์ุไม้ สวนไม่ดอกกลางแจ้ง รีสอร์ต อาคารเพาพันธุ์ไม้ ฯลฯ

ผลงานอื่นๆ

ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
รับออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม รับเหมาจัดสวน ออกแ
PatYa Landscape - ปัท(ม์)ญา แลนด์สเคป รับออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม- รับเหมาจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์ภายนอกอาคารทุกประเภท อาทิ ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมโรงงาน โรงแรม คอนโด ปั้มน้ำมัน หมู่บ้านจัดสรร รีสอร์ต สวนบ้านสไตล์ไทย เอเชีย ยุโรป รวมทั้ง commercial plaza etc. ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี
PatYa Landscape
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
4,167

ฟรีแลนซ์

0.0/5

รับออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม รับเหมาจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์ โดย คุณ PatYa Landscape

PatYa Landscape - ปัท(ม์)ญา แลนด์สเคป รับออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม- รับเหมาจัดสวน ออกแบบภูมิทัศน์ภายนอกอาคารทุกประเภท อาทิ ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมโรงงาน โรงแรม คอนโด ปั้มน้ำมัน หมู่บ้านจัดสรร รีสอร์ต สวนบ้านสไตล์ไทย เอเชีย ยุโรป รวมทั้ง commercial plaza etc. ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 4,167 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ PatYa Landscape

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ PatYa Landscape เข้าสู่ระบบ
คุยกับ PatYa Landscape
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ PatYa Landscape ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต