ค้นหา

รับพิมพ์เอกสาร รายงาน บทความ และจัดรูปเล่ม

จูน อื่นๆ ไม่ระบุสถานที่
​​
แชร์ 0 ผู้ติดตาม

ผลงานของ จูน

รับพิมพ์เอกสาร รายงาน บทความ และจัดรูปเล่ม

รับพิมพ์งานเอกสาร รายงาน บทความ และงานทั่วไป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โปรแกรม Microsoft word - ระบุฟอนต์ ขนาด และสีของอักษรที่ต้องการ - กำหนดระยะขอบหน้ากระดาษ (ถ้ามี) - กำหนดลักษณะหมายเลขหน้า (ถ้ามี) - กำหนดระยะหัว/ท้ายกระดาษ (ถ้ามี) กรณีไม่กำหนดรายละเอียดของเอกสาร จะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ดังนี้... - ฟอนต์ TH Saraban New ขนาด 16 - ระยะขอบหน้ากระดาษ ซ้าย 3 ขวา,บน,ล่าง 2 (เซนติเมตร) - ระยะหัว/ท้ายกระดาษ 1.5 เซนติเมตร **การส่งงาน** - ส่งงานเป็นไฟล์ .doc, .docx และ .pdf (สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองแบบได้) - ส่งผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นตามที่สะดวกได้ค่ะ (เช่น Mega, Gdrive, Mediafire)
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
ฟรีแลนซ์
จูน
รับพิมพ์เอกสาร รายงาน บทความ และจัดรูปเล่ม
8
อัพเดท 6 วันที่แล้ว
-ความเร็วพิมพ์ ภาษาไทย 50 ภาษาอังกฤษ 48

ติดต่อ

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ จูน เข้าสู่ระบบ
แสดงความคิดเห็น
ฟรีแลนซ์

รับพิมพ์เอกสาร รายงาน บทความ และจัดรูปเล่ม โดย คุณ จูน

-ความเร็วพิมพ์ ภาษาไทย 50 ภาษาอังกฤษ 48
อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
ผู้เข้าชม 8 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ จูน

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ จูน เข้าสู่ระบบ
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียดชัดเจน
คุณยังอธิบายรายละเอียดไม่เพียงพอ กรุณาใส่คำแนะนำตัวเองและรายละเอียดให้ชัดเจน
มีคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
ยังไม่ได้เขียนคำแนะนำตัวเองและรายละเอียด
มีการอัพโหลดผลงานที่เคยทำแล้ว
กรุณาอัพโหลดผลงานที่เคยทำ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้เห็นตัวอย่างผลงานของคุณ
มีผลงานที่เคยทำแสดงอยู่
สมาชิกยังไม่เคยอัพโหลดผลงาน
ระบุค่าบริการแล้ว
กรุณาระบุค่าบริการของคุณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง
มีการระบุอัตราค่าบริการ ให้คุณได้ทราบอย่างชัดเจน
ไม่ได้ระบุค่าบริการ
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว
คุณสามารถยืนยันตัวตนได้ การยืนยันจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรไฟล์คุณ
ผ่านการยืนยันตัวตน โดยส่งเอกสารหลักฐานและที่อยู่เพื่อพิสูจน์ตัวตนแล้ว
ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต