รับเขียนโปรแกรม Win App ด้วย visual basic

LEE IT SOFT เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 3 ผู้ติดตาม

ผลงานของ LEE IT SOFT

โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน vLPos Soft

คุณสมบัติของโปรแกรมเบื้องต้น -แสดงราคาสินค้าสุทธิระหว่างการขาย -รายงานสรุปยอดการขายในแต่ละวัน,เดือน,ปี หรือ ระหว่างวันที่ได้ -สามารถแก้ไขรายการขายได้ทันทีไม่ว่าก่อนขาย หรือ หลังการขาย -สามารถยกเลิกการขายสินค้าบางรายการ หรือ ยกเลิกทั้งบิลได้ -สามารถเพิ่มรายการสินค้าที่ต้องการขายได้ -สามารถกำหนดจำนวนสินค้าต่ำสุดที่ต้องมีการสั่งซื้อเพิ่มได้ -สามารถตรวจรายการสินค้าที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มได้ -สามารถรับคืนสินค้าที่ขายไปแล้ว พร้อมกับเพิ่มจำนวนสินค้าเข้าสต๊อกสินค้าโดยอัตโนมัติหลังการรับคืนสินค้า -สามารถจัดเก็บสินค้าเข้าสต๊อก พร้อมกับรายงานสรุปได้ -มีระบบ Login ก่อนเข้าใช้งานระบบ 2 ระดับ ระดับ Admin และระดับ User -สามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ User ได้ -สามารถกำหนดตำแหน่งการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ -สามารถกำหนดรูปแบบของรหัสสินค้าและรหัสอื่นๆได้ -สามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดและเครื่องสลิปได้ -กระดาษพิมพ์ใบเสร็จขนาด กว้าง 80 mm.,58 mm.,A5 -สามารถเลือกดูรายงานที่หลากหลาย ดาวน์โหลดโปรแกรม: http://www.mediafire.com/file/dkrjf5w0bqf1tjq/vLPosSoft_Setup.rar คู่มือการใช้งานเบื้องต้น: http://www.mediafire.com/file/2uncpu072zzex79/vLPosSoft.pdf

โปรแกรมบริหารจัดการสต๊อก

รายละเอียดคุณสมบัติโปรแกรม 1.เก็บข้อมูลประวัติพนักงานซึ่งสามารถแสดงข้อมูลพนักงานแบบทั่วไปและเแสดงแยกแผนกได้. 2.เก็บข้อมูลรายการสต๊อกที่สามารถแสดงได้แบบทั่วไปและแสดงแยกกลุ่มได้ 3.การนำเข้ารายการสต๊อก ซึ่งเมื่อมีการนำเข้ารายการสต๊อก จำนวนรายการสต๊อก(เพิ่ม)โดยอัตโนมัติ 4.การเบิกรายการสต๊อก ซึ่งเมื่อมีการเบิกรายการสต๊อก จำนวนรายการสต๊อก(ลบ)โดยอัตโนมัติ 5.การแสดงรายงาน 5.1.รายการสต๊อก สามารถแสดงได้แบบทั่วไปและแยกกลุ่ม 5.2.รายงานนำเข้ารายการสต๊อก สามารถแสดงแบบระบุช่วงวันที่.แสดงแบบรายละเอียด.แสดงแบบสรุปยอดจำนวนได้ 5.3.รายงานการเบิกรายการสต๊อก สามารถแสดงแบบระบุช่วงวันที่.แสดงแบบรายละเอียด.แสดงแบบสรุปยอดนวนได้ 6.มีระบบ Login ซึ่งได้แยกได้สองระดับ 1.ระดับ Administrator.2.ระดับ User 7.สามารถกำหรัสรายการสต๊อก.นำเข้าสต๊อก.การเบิกสต๊อกเองและอัตโนมัติได้หรือสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดได้ 8.สามารถพิมพ์ใบเสร็จขนาดกระดาษ A4 และ A5

โปรแกรมร้านกาแฟ vLCoffee

รายละเอียดโปรแกรม -แสดงราคาสินค้าสุทธิระหว่างการขาย -รายงานสรุปยอดการขายในแต่ละวัน หรือ ระหว่างวันที่ได้ -สามารถแก้ไขรายการขายได้ทันทีไม่ว่าก่อนขาย หรือ หลังการขาย -สามารถยกเลิกการขายสินค้าบางรายการ หรือ ยกเลิกทั้งบิลได้ -มีระบบ Login ก่อนเข้าใช้งานระบบ -สามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ User ได้ -สามารถกำหนดรูปแบบของรหัสแบบอัติโนมัติหรือกำหนดเองได้ -สามารถพิมพ์ใบเสร็จขนาด 1/2 กระดาษ A4, 58 mm และ 80 mm ดาวน์โหลด Version Demo: http://www.mediafire.com/file/so7e3gbf9uoc5q9/vLCoffee_Setup.rar

โปรแกรมร้านอาหาร vL Food

รายละเอียดโปรแกรม -แสดงราคาสินค้าสุทธิระหว่างการขาย -รายงานสรุปยอดการขายในแต่ละวัน หรือ ระหว่างวันที่ได้ -สามารถแก้ไขรายการขายได้ทันทีไม่ว่าก่อนขาย หรือ หลังการขาย -สามารถยกเลิกการขายสินค้าบางรายการ หรือ ยกเลิกทั้งบิลได้ -มีระบบ Login ก่อนเข้าใช้งานระบบ -สามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละ User ได้ -สามารถกำหนดรูปแบบของรหัสอาหารแบบอัติโนมัติหรือกำหนดเองได้ -สามารถพิมพ์ใบเสร็จขนาด 1/2 กระดาษ A4, 58 mm และ 80 mm ดาวน์โหลด: http://www.mediafire.com/file/f18638gydd451b9/vLFood2.5.1.rar
ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
รับเขียนโปรแกรม Win App ด้วย visual basic
รับเขียนโปรแกรม Desktop Applicationด้วยภาษา Visual Basic สำหรับใช้ใน Office เช่น องค์กร บริษัท ห้างร้าน สถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงแรม โรงงานและอื่นๆสามารถดูตัวอย่างผลงานได้ใน เพจ Facebook: @kisflee ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 098-0562815 ไลน์ ไอดี: yukeeplee อีเมล์: yukeeplee@hotmail.com
LEE IT SOFT
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
1,625

ฟรีแลนซ์

0.0/5

รับเขียนโปรแกรม Win App ด้วย visual basic โดย คุณ LEE IT SOFT

รับเขียนโปรแกรม Desktop Applicationด้วยภาษา Visual Basic สำหรับใช้ใน Office เช่น องค์กร บริษัท ห้างร้าน สถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงแรม โรงงานและอื่นๆสามารถดูตัวอย่างผลงานได้ใน
เพจ Facebook: @kisflee
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 098-0562815
ไลน์ ไอดี: yukeeplee
อีเมล์: yukeeplee@hotmail.com

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 0 ครั้ง
ได้รับการโหวต 0 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 0.0 คะแนน
ผู้เข้าชม 1,625 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ LEE IT SOFT

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ LEE IT SOFT เข้าสู่ระบบ
คุยกับ LEE IT SOFT
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ LEE IT SOFT ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต