photographer/รับถ่ายรูป

Pickaoah ถ่ายภาพและวีดีโอ ไม่ระบุสถานที่
แชร์ 22 ผู้ติดตาม

ผลงานของ Pickaoah

When we have each other, we have everything

architecture

photo

photo

photo

feeling nature 3

feeling nature 2

feeling nature

You are born free to be anything you dream to be.

be here now.

The new chapter begin.

lost in Phuket.

all about love.

Bunny Girl.

Goog Morning Friday at Golden Triangle.

your words don't affect me anymore.

little girl.

Ninja

my dog

3rd time in Phuket

Sino-Portuguese Phuket Town

3rd time in Phuket

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

THAILAND The show must GO NO.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

Photo

ร้องเรียนผลงาน
แจ้งผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ แจ้งผลงานไม่เหมาะสม อื่นๆ
photographer/รับถ่ายรูป
รับถ่ายภาพในโอกาสต่างๆ ถ่ายภาพบุคคล outdoor / รับปริญญา / โอกาสพิเศษต่างๆ หรืออยากมีรูปถ่ายสวยๆเก็บไว้ อุปกรณ์ : FUJI XA-2 // Fujian 35 mm.F 1.6
Pickaoah
ไม่ได้ระบุ
4.6
0
2,253

ฟรีแลนซ์

4.6/5

photographer/รับถ่ายรูป โดย คุณ Pickaoah

รับถ่ายภาพในโอกาสต่างๆ ถ่ายภาพบุคคล
outdoor / รับปริญญา / โอกาสพิเศษต่างๆ
หรืออยากมีรูปถ่ายสวยๆเก็บไว้

อุปกรณ์ : FUJI XA-2 // Fujian 35 mm.F 1.6

ความคิดเห็นผู้ว่าจ้าง

ได้งานรวดเร็วมาก
FreelanceBay Support Team, ให้ 4
ผู้ว่าจ้างคุยง่าย ไม่เยอะเรื่องดีครับ
Lekgae, ให้ 4
งานดี
FreelanceBay Support Team, ให้ 4
ดี
FreelanceBay Support Team, ให้ 4
ทำงานดีมาก
FreelanceBay Support Team, ให้ 4

รายละเอียด

อัตราค่าจ้าง
ไม่ได้ระบุ
เดินทางนอกสถานที่
ไม่ระบุสถานที่
มีผู้แสดงความคิดเห็น 12 ครั้ง
ได้รับการโหวต 7 ครั้ง
คะแนนเฉลี่ย 4.6 คะแนน
ผู้เข้าชม 2,253 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ Pickaoah

เข้าสู่ระบบเพื่อติดต่อ Pickaoah เข้าสู่ระบบ
คุยกับ Pickaoah
คุณสามารถพูดคุยกับคุณ Pickaoah ได้โดยตรงผ่านระบบห้องสนทนา

หากต้องการติดต่อกรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต